x

Fra marken til byggeri

Evaluering

Udgivelsesdato
2024

Sideantal
69 sider

Forfatter(e)
VIA University College, Aarhus Universitet, Michelin-restaurant Moment, Henning Larsen Architects, Borg Rådgivning og TræVærk

Download

Denne publikation er en evaluering af biogene materialers betydning for byggeriets planetære grænser baseret på arbejdet fra en tværfaglig gruppe af forskere fra landbrug og byggeri, fødevareeksperter, håndværkere, arkitekter og praktikere.

Landbrug, fødevarer og byggeri. Tre brancher, der tilsammen står for omkring 60 procent af Danmarks samlede CO2-udledning. Og som hver især har den bundne opgave at realisere de ambitiøse, men nødvendige reduktioner. 

Nu er en tværfaglig gruppe af forskere fra landbrug og byggeri, fødevareeksperter, håndværkere, arkitekter og praktikere gået sammen om at  undersøge potentialerne i sidestrømme fra landbruget til fremstilling af fremtidens biogene byggematerialer. Viden fra projektet er samlet i denne evaluering, som er den første evaluering af biobaserede materialers påvirkning af de planetære grænser.

I projektgruppen indgår VIA University College, Aarhus Universitet, Michelin-restaurant Moment, Henning Larsen Architects, Borg Rådgivning og TræVærk. 

Sammen med Rambøllfonden har vi støttet projektet og publikationen.