x

Klimakrise, byudvikling og bevaring – nye roller for kulturarv i kystbyer

Rapport

Udgivelsesdato
juni 2021

Sideantal
66 sider

Forfatter(e)
Svava Riesto, Ph.d, lektor i landskabsarkitektur og planlægning, Københavns Universitet

Rikke Stenbro, Ph.d, rådgiver og indehaver af Substrata

Download

Denne rapport er tænkt som en inspiration for alle, som har interesse i byudvikling og klimatilpasning.

I de senere år har kombinationen af stigende havvand, stormflod, øget nedbør og grundvandsstigninger gjort, at flere byer har stået under vand i perioder med stormflod eller ekstrem regn. Og klimaforskerne fortæller os, at særligt kystbyerne skal forberede sig på mere vand i fremtiden. Derfor er det afgørende at arbejde for en byudvikling, der mindsker klimaaftrykket. Det er også blevet vigtigt at kunne håndtere de forventede store vandmængder og vandhændelser i planlægningen af danske kystbyer.

Rapporten henvender sig til planlæggere, arkitekter, fagfolk indenfor bevaring, ingeniører, lokalpolitikere og andre, som er optaget af, hvordan kulturarv kan bidrage til arbejdet med havvandsstigning i byer.