x

Klimatilpasning til oversvømmelser fra havet i byer

Rapport

Udgivelsesdato
marts 2021

Sideantal
19 sider

Forfatter(e)
Kirsten Halsnæs og Mads Løkke Dømgaard - Danmarks Tekniske Universitet

Gertrud Jørgensen, Anna Aslaug Lund og Ole Fryd – Københavns Universitet

Download

- gennemgang af metoder til vurdering af økonomi, kulturelle værdier, arkitektur, byliv og natur.

Rapporten præsenterer en række metoder, som kan anvendes til at vurdere, hvordan klimatilpasning til imødegåelse af oversvømmelser fra havet kan spille sammen med en bredere dagsorden for byudvikling i kystområder, og hvor både overordnede værdier for byudvikling og behovet for imødegåelse af skader ved oversvømmelser tilgodeses.

Rapporten henvender sig til en bred kreds af kommuner, rådgivere og eksperter, som er engagerede i arbejdet med at udvikle beslutningsgrundlag for klimatilpasning med et specielt fokus på byer og oversvømmelser fra havet. Udgangspunktet er, at der foregår en lang række planlægningsarbejder i tilknytning til klimatilpasning i danske kystbyer, og denne aktivitet forventes at stige i fremtiden.