x

Kystsikring og tilpasning til stigende havvandstand

Rapport

Udgivelsesdato
2021

Sideantal
30 sider

Forfatter(e)
Cintia Organo Quintana (redaktion og korresponderende forfatter)

Erik Kristensen

Susan G. G. Petersen

Download

Denne rapport giver et overblik over de miljømæssige konsekvenser af kystsikring, når man integrerer innovative naturbaserede løsninger (NbS) i fremtidige kystsikringer og klimatilpasningsprojekter.

På baggrund af eksempler på bedste praksis og vores egne forskningsprojekter giver vi anbefalinger til og en ramme for, hvordan NbS kan implementeres. I Danmark er der kystsikring langs ca. 25 % af kystlinjen. Eksisterende hårde kystsikringer har ført til tab af kyst‐ og havhabitaters evne til at levere økosystemtjenester. Kystzoner og indre fjordområder har således mistet deres evne til at filtrere næringsstoffer, fange fine partikler og opretholde en rig biodiversitet af flora og fauna.

Kompleksiteten af lokale og regionale miljøer kan udfordre resultatet og implementeringen af NbS i forbindelse med kystsikring. Derfor opfordrer vi til inddragelse af miljømæssige, arkitektoniske og kulturelle aspekter samt deltagelse af forvaltninger og samfundssektorer med det formål at udarbejde optimale NbS. Vi håber på at kunne inspirere aktørerne til at bruge disse innovative løsninger, der samtidigt kan tackle klimaændringer og genoprette et mere harmonisk havlandskab i tilknytning til fremtidige udviklinger af byområder og bynære områder.