x

Risiko management ifm stigende havvandstand

Udgivelsesdato
september 2019

Sideantal
30 sider

Forfatter(e)
Karsten Arnbjerg-Nielsen
Roland Löwe

Download

DTUs bidrag til Realdania baseline i spor 1 i projektet ”Byerne og det stigende havvandspejl”

Denne rapport er udarbejdet som led i Realdanias projekt ”Byerne og det stigende havvand” hvor DTU deltager i styregruppen på Spor 1 om forskning, data og erfaringsopsamling. Dette notat fokuserer på risikomanagement af byer i forbindelse med stigende havvandstand med fokus på stormfloder. Sammen med 5 andre notater om hhv. landskabsbaseret planlægning, arkitektur, jura, økonomi og antropologi udgør det basis for et samlet notat om den aktuelle baseline for forskning og viden om, hvordan stigende havvandstand håndteres i Danmark.