x

Sådan skaber vi et sundere indeklima i skolen

Rapport

Udgivelsesdato
2021

Sideantal
30 sider

Forfatter(e)
/KL.7 - part of Implement Consulting Group
Lasse Frost
Casper Bæk
ÅBN
Kristoffer Jensen
Valdemar Østergaard

Download

En kontrolleret undersøgelse af undervisningsmateriale og nudging-sensoren SKYs indvirkning på indeklimaet i 33 folkeskoler over 18 måneder.

Denne undersøgelse fra oktober 2019 til januar 2021 med 124 klasser på mellemtrinnet i 33 danske folkeskoler fordelt over hele landet viser, at CO2-niveauet når op over den anbefalede grænse på 1000 ppm mere end halvdelen af tiden mellem kl. 08 og kl. 14. Hver dag, ugen ud, hele skoleåret. 

Undersøgelsens kontrollerede eksperiment viser, at adfærdspåvirkninger kan have positive effekter, som er både betragtelige i størrelse og vedvarende over længere tid. Opsætning af en SKY (et simplet og intuitivt nudging-device), der lyser rødt ved dårligt indeklima og blåt ved godt indeklima, kan sammen med et simpelt vanekit ændre klassens udluftningsadfærd over en længere periode. Kombineret med et kortvarigt undervisningsforløb fortsætter effekten mindst hele skoleåret. Med disse løsninger er det lykkedes at reducere CO2-koncentrationer over tærskelværdierne til et absolut minimum over et helt skoleår.

Rapporten beskriver kort projektgruppens arbejdsmetodik, herunder valgte afgrænsninger og begrænsninger, og den fremlægger gruppens konklusioner og testresultater af innovationsprojektet.

Hensigten er at synliggøre de fordele, der kan være ved at bruge adfærdsregulerende produkter og metoder for at forbedre indeklimaet i landets skoler, og dokumentere en potentiel effekt på elevernes indlæring og sundhed.

Rapporten er udgivet af ÅBN i samarbejde med Implement Consulting Group, Alinea som en del af Realdanias indsats ‘Skolernes Indeklima’. En indsats, der har som mål at øge elevernes trivsel, indlæring og sundhed ved at forbedre indeklimaet på landets skoler.