x

Sammen om vandet - Stormflodssikring ved Kalveboderne

Rapport

Udgivelsesdato
2020

Sideantal
12 sider

Forfatter(e)
Tekst og redaktion:
Smith Innovation

Input fra arbejdsgruppe:
Incentive
Lundgrens
Rambøll

Københavns og Hvidovre kommuner har i fællesskab udarbejdet et modningsprojekt, der belyser mulighederne for en fælles forebyggende løsning mod en stormflod fra syd.

Københavns og Hvidovre kommuner har i fællesskab udarbejdet et modningsprojekt, der belyser mulighederne for en fælles forebyggende  løsning mod en stormflod fra syd. Denne rapport præsenterer de væsentligste indsigter fra det delprojekt, der har belyst bidragsmodeller, samfundsøkonomi samt interessenter, merværdi og samordning.

Modningsprojektet er etableret af Hvidovre Kommuner og Københavns Kommune med støtte fra partnerskabet “Byerne og det stigende havvand” mellem Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet.