x

Stormflodssikring af Kalveboderne - Bilag 4

Rapport

Udgivelsesdato
02. juli 2020

Sideantal
98 sider

Forfatter(e)
MSKV
MFAS

Download

Denne rapport er en del af et modningsprojekt vedrørende en fysisk stormflodssikring i Kalveboderne.

Hvidovre Kommune og Københavns Kommune har igangsat et tværkommunalt samarbejde hen mod at etablere løsninger, der skal forhindre oversvømmelser i kommunerne, når havvandet stiger ved en stormflod fra syd. Denne rapport er en del af et modningsprojekt, der skal kvalificere grundlaget for senere beslutninger om at etablere et fysisk anlæg. Rapportens formål er at kvalificere grundlaget for udbredelsen af oversvømmelser og beregne skadesomkostninger som følge af oversvømmelser. Rapportens resultater indgår endvidere i arbejdet med at beregne de samfundsøkonomiske konsekvenser af at gennemføre en stormflodssikring og i arbejdet med at fastlægge bidragsmodeller til fordeling af omkostningerne.

Rapportens formål er at kvalificere grundlaget for udbredelsen af oversvømmelser, beregne tabs og skadesomkostninger som følge af oversvømmelser og bidrage til at fastsætte et validt sikringsniveau under hensyntagen til centrale infrastrukturejeres arbejde med sikringsniveauer. Resultaterne fra rapporten indgår som nævnt i arbejdet med at beregne de samfundsøkonomiske konsekvenser, der er afrapporteret i en selvstændig rapport fra Incentive, samt i arbejdet med at fastlægge bidragsmodeller, der er afrapporteret i en selvstændig rapport fra Lundgrens.