x

Stormflodsbeskyttelse mod syd - udvalgte løsninger. Samlerapport

Rapport

Udgivelsesdato
juni 2022

Sideantal
72 sider

Forfatter(e)
COWI

Download

Hvidovre Kommune og Københavns Kommune har samarbejdet om en række analyser af økonomiske, miljømæssige og marine forhold, vurderinger af barrierer m.v. samt et visionsoplæg om naturbaseret stormflodssikring.

Hvidovre Kommune og Københavns Kommune har igangsat et tværkommunalt samarbejde hen mod at etablere en løsning, der skal forhindre oversvømmelser i kommunerne, når vandet stiger ved stormflod fra syd. 

Denne samlerapport identificerer mulige løsningsprincipper og placeringer af en sikringsløsning i Kalveboderne og indeholder en overordnet miljømæssig konsekvensvurdering for at identificere løsninger med mindst mulig indvirkning på Natura 2000-udpegningsgrundlaget. 

Rapporten indgår i et modningsprojekt, som skal være med til at kvalificere beslutningsgrundlaget for senere at arbejde med forslag til en fysisk stormflodssikring. Det vil kræve afklaring af en række forhold, der sætter rammen for forslag til en fysisk sikring. 

Projektet modtager støtte under ”Byerne og det stigende havvand”, mellem Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet.