x

Silkeborgs Erhvervskorridor

Strategi

Udgivelsesdato
2014

Sideantal
24 sider

Forfatter(e)
Silkeborg Kommune
Realdania

Download

Nytænkende erhvervskorridor, grøn forbindelse og byport. Denne publikation er 1 ud af 7 forundersøgelser, som er igangsat under kampagnen ”Kickstart Forstaden”.

I 2016 bliver Silkeborgmotorvejen åbnet. Lige fra den dag regeringen tog beslutning om motorvejens linjeføring, har Silkeborg Kommune arbejdet
for at skabe nogle unikke rammer omkring motorvejen. Denne rapport undersøger hvordan Silkeborg Kommune kan igangsætte en bæredygtig
fornyelse af et byomdannelsesareal i forstaden, der er opstået i forbindelse med etablering af motorvejen gennem Silkeborg.

Silkeborg Kommune har, som led i et Plan09-projekt støttet af Realdania, opdelt motorvejen i en række sekvenser som vil give forskellige oplevelser - eksempelvis det skovbeklædte landskab, det åbne kig mod ådalen og den tætte by. Den tætte by udgør erhvervskorridoren. Det er motorvejens gennemskæring af et eksisterende erhvervsområde som forandres til et åbent ubebygget rum omkring motorvejen. Området indeholder et stort potentiale og kan med tiden omdannes til et attraktivt erhvervsområde med mulighed for facader 6,5 meter fra motorvejen.

For at belyse hvordan områdets potentialer bedst udnyttes gennemførte Silkeborg Kommune og Realdania i 2012 en konkurrence i form af parallel opdrag med tre teams, som gav hvert deres bud på, hvordan Erhvervskorridoren kan udvikles. Ét bud gik på at skabe en Erhvervskorridor med høje, markante erhvervsbyggeri langs motorvejen samt et spektakulært ikonbyggeri på tværs af motorvejen, der samtidig fungerer som en grøn forbindelse på tværs”
Forundersøgelsen har vist, at der er behov for at revidere billedet af Erhvervskorridoren i retning af en mindre bygningsmæssig skala og en realiseringsproces, der formentlig vil strække sig over en lang årrække.

Det er lokale projektudviklere og investorer Silkeborg Kommune skal rette fokus mod, fremfor at satse på at tiltrække mange virksomheder udefra. Den oprindelige idé med et spektakulært ikonbyggeri over motorvejen viser sig ikke at kunne stå alene, men skal derimod i givet fald kombineres med en række andre tiltag i realiseringsstrategien. Forundersøgelsen er 1 ud af 7 forundersøgelser, som er igangsat under kampagnen ”Kickstart Forstaden”. Realdania har i samarbejde med 7 forskellige kommuner gennemført nærmere undersøgelse af syv udvalgte ideer til bæredygtig udvikling af forstæderne. Ideerne skal videreudvikles til innovative eksempler på, hvordan en bæredygtig fornyelse af forstædernes byområder kan kickstartes. Håbet er at projektidéerne bliver så gode, at nogle af projekterne kan realiseres i praksis.

 

Læs projektbeskrivelsen

Erhvervskorridoren Silkeborg