x

Sociale fællesskabers betydning for livskvalitet i seniorbofællesskab

Evaluering

Udgivelsesdato
juni 2022

Sideantal
29 sider

Forfatter(e)
Tilrettelæggelse af projektet og udarbejdelse af survey-skema er forestået af professor Anu Siren og analytiker Freya Casier. Analyse af data og rapportskrivning er foretaget af projektchef Gunvor Christensen og analytiker Anders Winkler.

Download

Analyse af ændringer i livskvalitet blandt ældre, der flytter i seniorbofællesskab

I september 2016 igangsatte Realdania initiativet ’Rum og fællesskaber for ældre’, som skal bidrage til at reducere ældres ensomhed og derigennem øge deres livskvalitet. Et led i dette arbejde er etablering af et antal seniorbofællesskaber i samarbejde med eksterne partnere. 

Denne rapport beskriver, hvordan beboere i tre seniorbofællesskaber vurderer deres livskvalitet og trivsel, efter at de er flyttet ind i et seniorbofællesskab. De tre seniorbofællesskaber er Kamelia Hus i København, Broen i Køge og Havtorn i Ringkøbing. VIVE har fulgt de tre seniorbofællesskaber, der er blevet taget i brug på forskellige tidspunkter, og har i flere omgange fået beboeres vurdering af deres hverdag i seniorbofællesskabet.