x

Temaark - cirkulær økonomi i byggeriet

Rapport

Udgivelsesdato
18. august 2021

Sideantal
49 sider

Forfatter(e)
Teknologisk Institut
Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet

Download

Temaarkene præsenterer en række vigtige spørgsmål om cirkulær økonomi i byggeriet og giver et overblik over vidensniveauet og data inden for en række områder.

I publikationen her samles en række temaark, som hver især giver et overblik over den tilgængelige viden på et specifikt område inden for cirkulær økonomi i byggeriet.

De syv temaark dækker følgende emner:

#1: Affald som ressource
#2: Byggeriet som ressourcebank
#3: Brug af råstoffer i byggeriet
#4: Skadelige stoffer og problematisk affald
#5: Klimagevinst ved genbrug og genanvendelse
#6: Økonomisk potentiale
#7: Lovgivning, strategier og rammevilkår

Samlingen er målrettet aktører i byggeriet, som ikke er eksperter inden for cirkulær økonomi, men som har et vist kendskab til området.

Hvert temaark er opbygget omkring to centrale spørgsmål inden for emnet, og temaet uddybes undervejs gennem en række underemner, hvor centrale tal fremhæves.

Samlingen, der er udarbejdet af Teknologisk Institut med bidrag fra Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet, VCØB, er lavet på baggrund af den tilgængelige viden og har ikke haft til formål at danne ny viden undervejs. Målsætning har været at skabe overblik over det nuværende vidensniveau og eksisterende data.