x

Udredning om tilpasning til havvandsstigninger - Pixibog

Rapport

Udgivelsesdato
juni 2015

Sideantal
30 sider

Forfatter(e)
Rambøll:
Udarbejdet af Marianne Marcher Juhl
Kontrolleret af Henrik Søgård Olsen
Godkendt af Marianne Marcher Juhl

Download

Målet med denne udredning er at kortlægge behov, udviklingspotentialer og barrierer for klimatilpasningen af de danske byer til fremtidens forventede havvandsstigninger og stormfloder. Udredningen er udarbejdet af Rambøll på opdrag af Realdania og skal udgøre en del af vidensgrundlaget for Realdanias fortsatte indsats på området med klimatilpasning.