x

Udredning om tilpasning til havvandsstigninger - Pixibog

Rapport

Udgivelsesdato
juni 2015

Sideantal
30 sider

Forfatter(e)
Rambøll:
Udarbejdet af Marianne Marcher Juhl
Kontrolleret af Henrik Søgård Olsen
Godkendt af Marianne Marcher Juhl

Download

Målet med denne udredning er at kortlægge behov, udviklingspotentialer og barrierer for klimatilpasningen af de danske byer til fremtidens forventede havvandsstigninger og stormfloder. Udredningen er udarbejdet af Rambøll på opdrag af Realdania og skal udgøre en del af vidensgrundlaget for Realdanias fortsatte indsats på området med klimatilpasning.

Målet med denne udredning er at kortlægge behov, udviklingspotentialer og barrierer for klimatilpasningen af de danske byer til fremtidens forventede havvandsstigninger og stormfloder. Udredningen er udarbejdet af Rambøll på opdrag af Realdania og skal udgøre en del af vidensgrundlaget
for Realdanias fortsatte indsats på området med klimatilpasning.

I de seneste år har Realdania gennem initiativet Klimatilpasning i byerne været en aktiv spiller
inden for regnvandshåndtering og sikring mod oversvømmelser fra skybryd. Vi har skabt en række
videns- og demonstrationsprojekter og har sat fokus på værdien af kombinerede løsninger,
der både gør byerne robuste over for regnvandsudfordringen, men som samtidig også skaber nye og bedre byrum og bylivsaktiviteter.

Læs den fulde rapport

Udredning om tilpasning til havvandsstigninger - Rapport

Indholdsfortegnelse

Forord 1
1. Indledning 2
1.1 Udarbejdelse af udredningen 2
2. Omfang af havvandsstigninger og stormfloder 4
2.1 Stormfloder og højvande 4
2.2 Historiske stormfloder og kystsikring 5
2.3 Registrerede skader ved stormfloder 6
2.4 Fremtidens havniveaustigninger og stormfloder 7
3. Rammevilkår for kystbeskyttelsen 10
3.1 De nuværende rammevilkår i Danmark 10
3.2 Kapacitet til at håndtere tilpasning til havvandsstigninger 10
3.3 Udfordringer med de eksisterende rammevilkår 12
3.4 Behov for ændringer – en ny tilgang til klimatilpasning 13
4. Fastlæggelse af fornuftigt sikringsniveau  15
4.1 Modeller til fastlæggelse af sikringsniveau 15
4.2 Andre effekter af kystsikringen 15
4.3 Resultater fra udvalgte cases 16
4.4 Hvilken metode er bedst? 18
5. Tekniske løsninger 19
5.1 Valg af løsning 19
5.2 Eksempler på kystbeskyttelsesanlæg 19
6. Forslag til en ny tilgang til kystbeskyttelsen 22
6.1 Organisering 22
6.2 Finansiering 22
6.3 Forsikringsforhold 23
6.4 Planer for klimatilpasning 24
6.5 Opbygning af kapacitet 24
6.6 Værktøjer til strategisk planlægning 24
6.7 Fastlæggelse af sikringsniveau 25
7. Referencer26