x

Udredning om tilpasning til havvandsstigninger - Rapport

Rapport

Udgivelsesdato
juni 2015

Sideantal
250 sider

Forfatter(e)
Rambøll:
Udarbejdet af Henning Smith Nielsen og Jesper Aarosiin Hansen
Kontrolleret af Marianne B. Marcher Juhl
Godkendt af Marianne B. Marcher Juhl

Download

Udredningen om tilpasning til havvandsstigninger er opbygget i 5 dele, der hver kan læses som selvstændige rapporter.

De 5 dele er samlet i nærværende rapport:

  • Del 1 - Omfang af stormfloder og skader
  • Del 2 - Rammevilkår
  • Del 3 - Fastlæggelse af sikringsniveau
  • Del 4 - Tekniske løsninger
  • Del 5 - Anbefalinger

Målet med denne udredning er at kortlægge behov, udviklingspotentialer og barrierer for klimatilpasningen af de danske byer til fremtidens forventede havvandsstigninger og stormfloder. Udredningen er udarbejdet af Rambøll på opdrag af Realdania og skal udgøre en del af vidensgrundlaget for Realdanias fortsatte indsats på området med klimatilpasning. I de seneste år har Realdania gennem initiativet Klimatilpasning i byerne været en aktiv spiller inden for regnvandshåndtering og sikring mod oversvømmelser fra skybryd. Vi har skabt en række videns- og demonstrationsprojekter og har sat fokus på værdien af kombinerede løsninger, der både gør byerne robuste over for regnvandsudfordringen, men som samtidig også skaber nye og bedre byrum og bylivsaktiviteter.

Vi ønsker nu at sætte et tilsvarende fokus på kystsikring og beskyttelse af byerne mod de oversvømmelser, der er et resultat af havvandsstigninger og stormfloder. Vi tror, at der også, når det gælder kystsikring, er et stort potentiale for at skabe merværdi ved at kombinere klimatilpasnings- og byudviklingsprojekter. Vi håber, at rapporten også kan give andre aktører inspiration og viden til at arbejde med klimatilpasning med merværdi.

Pixi-udgave af rapporten

Udredning om tilpasning til havvandsstigninger - Pixibog