x

Værktøjskasse til bygherrer

Rapport

Udgivelsesdato
2019

Sideantal
22 sider

Forfatter(e)
fsb
Realdania
Futu

Download

Inspiration til at udvikle fremtidens urbane seniorbofællesskaber via brugerinvolvering

Baggrunden for værktøjskassen er, at foreningen Realdania og den almene boligorganisation fsb i samarbejde med den strategiske design virksomhed FUTU har udviklet et nytænkende koncept for et nyt urbant seniorbofællesskab i København. Rammen for arbejdet var udviklingen af et værdiprogram, der definerede væsentlige aspekter ved det fremtidige seniorbofællesskab og satte retning på fællesskabet.

I denne værktøjskasse deler vi nu nogle af de procesgreb og metoder, vi har anvendt i forløbet til inspiration for andre initiativtagere og bygherrer, fx almene boligorganisationer, pensionskasser, kommuner og fonde, der ønsker at planlægge et godt og fremsynet seniorbofællesskab i en urban kontekst.