x

for landskabet
for historien
for stedet

Fyrtårne og vandtårne

Selvom de har vidt forskellige funktioner, så står fyr- og vandtårne som høje slanke pejlemærker i vores landskab. I dag kan vi nyde udsigten fra mange af tårnene. Flere fyr- og vandtårne har i dag mistet deres oprindelige funktion, men ved hjælp af lokale ildsjæle og vores støtte, har flere tårne i dag fået ny funktion.

Vores støtte skal være med til at udvikle og udnytte de stedbundne potentialer, der kan bidrage til at styrke livskvaliteten i yderområder.

Fyrtårne og vandtårne