x

Global krise - lokal handling

Video

Dato
31. januar 2022

Længde
2t 5m 18s

DK2020-sekretariatet i CONCITO afholdte d. 31. januar 2022 en national online konference om politisk forankring af den grønne omstilling.

Klima er en transformativ dagsorden, der kræver vedvarende politisk ejerskab og lederskab hos kommunale politikere. Derfor er det afgørende løbende at sikre, at DK2020 og den grønne omstilling er politisk forankret – også hos nytilkomne i byråd og kommunalbestyrelser efter kommunal- og regionsrådsvalget.

DK2020 og klimaarbejdet går på tværs af kommunale forvaltninger, det overlapper med andre politiske dagsordenener, og der er med det høje ambitionsniveau akutte behov for handling og brug for politisk mod og lederskab. En forudsætning for det er den politiske forankring. Kommunale politikere skal have kendskab til og være engagerede for at kunne bakke op om og tage ejerskab til DK2020 og klimadagsordenen i kommunen.

Konferencen Global krise – lokal handling, bød på inspirationsoplæg fra Connie Hedegaard, Eva Sørensen, Christian Ibsen og Tue Damsø.

Program

00:00:00
Velkomst og status på klimaet
v. Christian Ibsen, direktør i CONCITO

00:10:17
Global krise – lokal handling
v. Connie Hedegaard, formand for CONCITO samt fhv. EU-kommissær og minister.

00:51:58
Forankring af klimapolitikken i de nye kommunalbestyrelser: Hvorfor og hvordan?
v. Eva Sørensen, professor ved Institut for samfundsvidenskab og erhverv, Roskilde

01:19:35
Lokal handling skaber fælles resultater
v. Tue Damsø, DK2020-projektleder og seniorkonsulent hos CONCITO

01:47:01
Oplæg til gruppedrøftelser om arbejdet med politisk forankring i kommunerne
v. Tue Damsø, DK2020-projektleder og seniorkonsulent hos CONCITO

01:52:47
Opsamling på gruppedrøftelser i Mentimeter: Ideer og erfaringer til arbejdet med politisk forankring
v. Tue Damsø, DK2020-projektleder og seniorkonsulent hos CONCITO

Oplægsholdere

  • Christian Ibsen, direktør i CONCITO
  • Connie Hedegaard, formand for CONCITO samt fhv. EU-kommissær og minister
  • Eva Sørensen, professor ved Institut for samfundsvidenskab og erhverv, Roskilde Universitet
  • Tue Damsø, DK2020 projektleder og seniorkonsulent hos CONCITO 

Om DK2020

DK2020 giver danske kommuner mulighed for at løfte det lokale klimaarbejde til international best practice. Gennem forløbet får kommunerne rådgivning og sparring til at udvikle en ambitiøs lokal klimahandlingsplan, som viser vejen til en klimaneutral og klimarobust kommune senest i 2050. 

DK2020 kommunerne arbejder med den samme standard for klimaplanlægning, som anvendes af nogle af verdens største og mest ambitiøse byer i det internationale bynetværk C40. Med DK2020 er det første gang, at C40’s internationale standard ’Climate Action Planning Framework’ (CAPF) bliver brugt og videreudviklet til brug i mindre byer og kommuner.