x

Fysisk planlægning og klima

Video

Dato
03. februar 2022

Længde
1t 27m 56s

DK2020-sekretariatet i CONCITO afholdte d. 3. februar 2022 i samarbejde med KTC og Dansk Byplanlaboratorium webinaret Fysisk planlægning og klima.

Webinaret baserede sig på arbejdet bag inspirationshæftet Klimamål og planlægning udarbejdet af KTC, Dansk Byplanlaboratorium, Gate 21 og CONCITO, udgivet i 2021.

Den fysiske planlægning spiller en stor rolle for CO₂-udslippet i Danmark. Den er med til at bestemme, hvor og hvordan vi bor, og hvordan vi transporterer os. Derfor er det vigtigt, at planlægningen kommer til at spille sammen med de mange DK2020 klimaplaner, der udarbejdes i disse år – og at de kommende planstrategier og kommuneplaner kommer til at arbejde aktivt med realisering af klimamålene.

I webinaret giver Ellen Højgaard, direktør i Dansk Byplanlaboratorium, først en introduktion til læring og cases fra projekt ”Fysisk planlægning og klimamål”, der mundede ud i inspirationshæftet Klimamål og planlægning. Dernæst giver Agnete Thomsen, direktør i Allerød Kommune og repræsentant for KTC, perspektiver på den vigtige kobling til andre strategier og planer i en kommune og vigtigheden af at få emnet løftet op på det politiske niveau.

Der deles anbefalinger og konkrete eksempler på, hvordan både praktikere og politikere kan indtænke fysisk planlægning i DK2020 klimaplanerne – og opfordret til at de kommende planstrategier og kommuneplaner arbejder aktivt med realisering af klimamålene.

Program

00:00:00
Velkommen og rammesætning
v/ Anna Esbjørn, programchef, CONCITO 

00:02:40
Fysisk planlægning og klimamål
v/ Ellen Højgaard Jensen, direktør, Dansk Byplanlaboratorium 

00:25:01
Hvordan kan jeres kommuner arbejde med klimamål i den fysiske planlægning
v/ Agnete Thomsen, direktør, Allerød Kommune / KTC 

01:01:13
Replik fra Paw Gadgaard, funktionsleder, Odense Kommune

01:06:54 
Q&A 

01:25:47 
Afrunding og tak for i dag

Deltagere

  Anna Esbjørn, programchef, CONCITO

  Ellen Højgaard Jensen, direktør, Dansk Byplanlaboratorium

  Agnete Thomsen, direktør, Allerød Kommune / KTC

Om DK2020

DK2020 giver danske kommuner mulighed for at løfte det lokale klimaarbejde til international best practice. Gennem forløbet får kommunerne rådgivning og sparring til at udvikle en ambitiøs lokal klimahandlingsplan, som viser vejen til en klimaneutral og klimarobust kommune senest i 2050.

DK2020 kommunerne arbejder med den samme standard for klimaplanlægning, som anvendes af nogle af verdens største og mest ambitiøse byer i det internationale bynetværk C40. Med DK2020 er det første gang, at C40’s internationale standard ’Climate Action Planning Framework’ (CAPF) bliver brugt og videreudviklet til brug i mindre byer og kommuner.