x

Universel design #9 Genbesøg som evalueringsredskab af designløsninger

Video

Dato
juni 2023

Længde
10 min 6 sek

At genbesøge afsluttede projekter kan give vigtig læring og kan medvirke til at sikre bedre funktion og drift af stedet. I filmen genbesøges det renoverede Mønsted Kalkgruber for at vurdere ibrugtagningen af stedet.

Afsluttede projekter genbesøges ikke altid som en del af processen. Men et eller flere genbesøg er vigtig læring og kan også medvirke til at sikre bedre funktion og drift af stedet. I filmen besøger en bruger og to landskabsarkitekter det renoverede Mønsted Kalkgruber for at vurdere ibrugtagningen af stedet. Genbesøg er værdifuld læring for alle involverede i et projekt.

Viggo Rasmussen har siden 1977 siddet i kørestol som følge af en motorcykelulykke. Derfor kender han en hel del til barrierer for at kunne deltage i samfundslivet på lige fod med andre. I filmen mødes han og Rikke Juul Gram, partner i Schønherr og Gitte Sauer, landskabsarkitekt i Schønherr, ved det renoverede Mønsted Kalkgruber for at vurdere ibrugtagningen af stedet. Viggo var med fra start i designprocessen, men er nu tilbage for første gang, siden stedet blev indviet. Genbesøg er værdifuld læring for alle involverede i et projekt og særligt, når man skal designe inkluderende i et naturlandskab, der hele tiden forandrer sig. Det er bare et af dilemmaerne i en udfordrende opgave, hvor der er grænser for det, man kan og må forandre.

En del af filmprojektet ”Hvem bygger vi for?” fra Danske Arkitektvirksomheder

De fysiske rammer påvirker os mentalt og fysisk. Uhensigtsmæssig byudvikling, manglende tværfagligt samarbejde mellem byggeriets aktører og traditionel silotænkning i byggeriet påvirker udsatte brugergrupper særligt negativt. Det kan føre til inaktivitet, isolation, følelse af ensomhed og mindreværd m.m. Det er baggrunden for filmprojektet "Hvem bygger vi for?

Produceret for Danske Arkitektvirksomheder af Feldballe Film & TV i samarbejde med Bevica Fonden, Realdania og Dreyers Fond.