x

Renovering med fokus på boligens indeklima

Pressemeddelelse 21. december 2017

Nyt forsøg med renovering i enfamiliehuse har særligt fokus på de usynlige trusler ved dårligt indeklima. Forsøget er en del af Realdanias indsats for et bedre indeklima.

Et nyt 1:1-forsøg, Sunde Boliger – Renovering, med indeklimarenovering i eksisterende boliger, skal vise, hvor meget bedre indeklima beboerne kan få for pengene i et almindeligt renoveringsbudget. Realdania fortsætter dermed indsatsen for at dokumentere, hvordan der i praksis kan skabes et bedre indeklima i landets boliger.

Realdanias datterselskab Realdania By & Byg har allerede et praktisk indeklimaforsøg, Sunde Boliger, i gang i 3 nybyggede huse i Holstebro. Ved årsskiftet tages hul på forberedelserne til det nye forsøg – også i fuld skala – der skal vise, hvordan indeklimaet kan forbedres ved renovering af eksisterende boliger.

Vi tilbringer størstedelen af vores tid indendørs, og dårligt indeklima kan påvirke vores helbred og livskvalitet. Derfor er et af Realdanias fokusområder indeklimaet i vores boliger. 

Det usynlige indeklima

”Talrige uafhængige studier viser, at der i forbindelse med de vigtige betingelser for et godt indeklima, luft, lys og lyd er en række usynlige farer for helbredet, som i sagens natur er svære at registrere som beboer”, siger arkitekt og projektleder i Realdania By & Byg, Jørgen Søndermark og tilføjer:

”For lufts vedkommende er det f.eks. den usynlige partikel-, afgasnings- og C02 forurening, der kan være meget skadelig. Når det kommer til lys, er det et problem, hvis der ikke er ordentligt dagslys, da det påviseligt påvirker hjernen i negativ retning. Endelig er lydkvalitet inden døre et overhørt problem, fordi påvirk-ningen ved dårlig akustisk kommer snigende, men alligevel forårsager en stresstilstand”.

Ifølge programchef Lennie Clausen, ansvarlig for Realdanias indeklimaprojekter, er det ved renoveringer, man virkelig kan gøre noget for danskernes indeklima:

”Der står i dag over 1,5 mio. parcel- og rækkehuse rundt om i Danmark. Derfor er det i renoveringen af det eksisterende byggeri, vi virkelig kan gøre en forskel med en indeklimaindsats. De nye indeklimaforsøg vil give os en masse viden om konkrete løsninger, som jeg tror vil være af stor interesse for såvel bygge-branchen som boligejerne”.

Målet er, at flere får øjnene op for, at en indeklimarenovering allerede fra planlægning- og budgetlægning bør sætte fokus på indeklimaet, da det er en god investering i navnlig ens eget, familiens og øvrige beboeres helbred. Ofte er det oversete forureningskilder, som kan være de farligste for helbredet, der udgør et problem i den ældre boligmasse. Projektet skal vise, at der kan opnås væsentlige og store sundhedsforbedringer, når en renovering også indarbejder indeklima. Forsøget dokumenteres, og den ny viden omsættes bl.a. i praktiske vejledninger til byggebranchen og boligejere.

Guide med gode råd

Forsøget begynder med køb af tre til fire enfamiliehuse, som repræsenterer typiske boliger fra 1900 og frem til i dag. Boligerne lejes ud med forkøbsret for lejer og i en periode måles og registreres boligens indeklimatilstand og beboernes adfærd for at kortlægge tilstanden, inden indeklimarenoveringen sættes i gang.

Efter renoveringen måles igen på bygningen, på beboernes adfærd og samtidig suppleres data med interviews med beboerne for at kunne give fakta og oplevelser videre til andre boligejere, som også vil tænke brugbare indeklimaløsninger ind ved en renovering.

”Det er vores mål at vise, at det er godt for renoveringsbudgettet og ikke mindst for helbredet, at indeklima får større fokus ved renovering. Det bør ikke kun handle om æstetik og energi – men også om beboernes sundhed – og man får meget for pengene, når det indarbejdes fra start”, siger administrerende direktør i Realdania By & Byg, Peter Cederfeld.

Af samme grund bliver der også flere fremvisninger, hvor interesserede selv kan se og spørge til, hvordan en renovering med indeklimaforbedring udføres i praksis. 

Projektet kan følges fra start til slut på bl.a. Realdanias hjemmeside og ved afslutning publiceres forskningsresultaterne i en guide med praktiske råd og tips til at få sundere indeklima i hjemmet.

Relateret indhold