x

To bud på boliger med sundt indeklima

Pressemeddelelse

26. juni 2018

Ny viden om indeklima fra Realdania By & Bygs 1:1 forsøg, Sunde Boliger, viser, hvordan det er muligt indenfor en normal anlægsøkonomi at bygge et familiehus, som er langt sundere, end det et moderne standardhus byder beboerne. Et bud bygger på teknik. Et andet på alternativ indretning.

test

Vil man bygge en ny bolig med et sundere og mere behageligt indeklima og inden for et ”normalt” budget, er det en god ide at vende blikket mod Holstebro, hvor Realdania By & Byg sammen med nogle af landets skarpeste rådgivere og forskere tester indeklimaet i tre forskellige huse.

Nu er de første af flere målinger i forsøgsbyggeriet Sunde Boliger nemlig færdige, og de viser hvilke løsninger, der er med til at give et godt indeklima.
To af husene har fokuserede, men forskellige bud på, hvordan man bygger et sundt indeklima. Det tredje er et almindeligt, moderne standardhus, hvor der ikke er tænkt ekstraordinært i sundt indeklima.

”Måleresultaterne er mange og vil sikkert overraske på nogle områder. Men generelt kan vi se, at Sunde Boliger-projektet foreløbigt har dokumenteret 10+ 1 ting om, hvordan man kan få et bedre indeklima i boligen uden væsentlige meromkostninger,” siger Jørgen Søndermark, projektleder og arkitekt i Realdania By & Byg.

Udfordrer bygningsreglementet

Forsøgsbyggeriet viser, at det er godt for beboernes helbred, når omtanke og planlægning er målrettet bekæmpelse af nogle af indeklimaets største syndere som eksempelvis partikler i luften, høj fugtighed, for lidt dagslys, dårlig akustik og direkte støj.

”Den nye viden, som er kommet frem, udfordrer selvfølgelig måden, vi plejer at bygge boliger på og dermed også bygningsreglementet, som på visse punkter har mere fokus på energibesparelser end på indeklima,” siger Jørgen Søndermark:

”Især peger målingerne på, at vi kan få meget bedre luftkvalitet for pengene. Men som reglerne er i dag, opfordres der til at ventilere så lidt som muligt for at spare energi. Her mener vi, at det er et dårligt sted at spare, fordi det går ud over vores sundhed.”

Realdania By & Byg opførte de tre ens udseende gårdhavehuse i 2016. Da husene stod færdige i 2018, blev de systematisk målt for bla. partikler i indeluften, afgasning af byggematerialer og andre faktorer af betydning for indeklimaet. Husene blev også udsat for bacon-stegning, støvsugning, såkaldt hyggebelysning med stearinlys, lange brusebade for åben dør. Og der blev udført støj- og lysmålinger for at se, hvilket hus, der er bedst forberedt til at give kommende beboere det sundeste indeklima.

Vi har haft et sundt indeklima som udgangspunkt for byggeriet, og vi har forsøgt at skabe huse, som i højere grad kan tåle, at folk har forskellig adfærd. Og det har været vigtigt, at de er bygget indenfor en normal anlægsøkonomi, så det nu er muligt for andre at benytte løsningerne. Løsninger, som viser sig at være bedre alternativer til et godt indeklima, end et standardhus bygget efter BR2015.

Jørgen Søndermark

arkitekt og projektleder

Nye målinger i hverdagen

”Vi har haft et sundt indeklima som udgangspunkt for byggeriet, og vi har forsøgt at skabe huse, som i højere grad kan tåle, at folk har forskellig adfærd.
Og ikke mindst har det været vigtigt, at de er bygget indenfor en normal anlægsøkonomi, så det nu er muligt for andre at benytte løsningerne.
Løsninger, som viser sig at være bedre alternativer til et godt indeklima, end dem et standardhus bygget efter BR2015 giver,” siger Jørgen Søndermark, der understreger, at målingerne er foretaget i de ubeboede huse.

Identiske målinger foretages, når beboerne flytter ind og får deres dagligdag i husene.

Når beboerne flytter ind, kan der ske udsving i resultaterne; men de to alternative huse forventes at være i stand til at afhjælpe de værste følger af, at beboerne -  måske -  glemmer gode råd og sund fornuft – og alligevel steger bacon, hygger med stearinlys, tørrer vasketøj indendørs, mens børnene sover tungt for lukkede vinduer med plasticdukken på hovedpuden…


Fakta:

 
De tre forsøgshuse i Holstebro, blev opkaldt efter deres bud på løsning til et sundt indeklima: NOW-tech, NO-tech og YES-tech.

  • NOW-tech er opført med nutidens mest anvendte materialer og nutidens krav til indretning og komfort. Det repræsenterer den gennemsnitlige bolig opført efter Bygningsreglement 2015. Huset er referencehus i forhold til de to øvrige, hvor der er arbejdet fokuseret med at forbedre indeklimaet.

  • YES-tech er derimod spækket med nyeste teknik, som er udviklet til at skabe et godt indeklima og gøre dagligdagen bekvem for beboerne. Der er f.eks. et specialudviklet ventilationssystem, forbedret dagslys og en emhætte, der også kan fjerne beboernes partikelforurening.

  • NO-tech er bygget med materialer, der afgiver så få skadelige stoffer som muligt. Samtidig er huset konstrueret på en måde, der giver den optimale mulighed for opvarmning og udluftning uden tekniske løsninger. Husets indretning er designet til at afhjælpe indeklimaproblemer ved at ændre beboernes adfærd. Derfor er der bl.a. oprettet et særskilt legerum, et ude-bad og et ude-køkken, der skal mindske fugt og partikelforurening inden døre.

Projektet er en del af Realdanias initiativ 'Et godt indeklima' og er en del af Realdania By & Bygs arbejde med udviklingsbyggeri. Læs mere om Realdanias samlede indsats for et sundere indeklima.

Læs mere om 'Et godt indeklima'

Kontakt

Yderligere oplysninger:

Jørgen Søndermark, projektleder og arkitekt i Realdania By & Byg, tlf. 29 69 52 65, jso@realdaniabyogbyg.dk