x

Ny pulje til lokale aktiviteter under C40 World Mayors Summit

Nyhed 5. maj 2019

Nu kan ildsjæle, som har en god idé til et event eller en aktivitet i forbindelse med borgmester-klimatopmødet i København til oktober, ansøge om støtte til deres projekt.


Realdania har oprettet en ny pulje, som skal støtte projekter, der aktiverer lokalbefolkningen i forbindelse med det store klimatopmøde for internationale borgmestre i København til oktober. Et event kan få støtte på op til 100.000 kroner. 

Event-projekterne skal tage udgangspunkt i den fælles identitet Live Like Tomorrow med underemner som ’Move Like Tomorrow’, ’Play Like Tomorrow’ og ’Eat Like Tomorrow’ mfl. 

Puljen kan søges af både private og foreninger, men som udgangspunkt kan professionelle organisationer, virksomheder eller offentlige institutioner ikke opnå støtte fra puljen, medmindre der er tale om helt særlige kvaliteter eller forhold i projektet.

Formålet med puljen til de lokale events er at støtte den borgerrettede involvering i C40s Mayors Summit mest muligt. 

C40s World Mayors Summit afholdes den 9. til 12. oktober 2019. Her samles borgmestre fra det internationale bynetværk C40, som tæller nogle af verdens førende byer på klimaområdet, for at debattere løsninger på verdens klimaudfordringer. 

Værterne for C40s World Mayors Summit er Københavns Kommune sammen med det internationale bynetværk C40 og foreningen Realdania. 
 
Borgmestre fra 96 af verdens ledende klimabyer mødes i København til klimatopmøde i 9.-12. oktober 2019. 

C40-topmødet i København vil have fokus på, hvordan byerne kan opfylde Paris-aftalens målsætninger og begrænse udledningen af drivhusgasser gennem grøn omstilling og klimatilpasning. Det er ambitionen, at der skal skabes et paradigmeskifte i byerne klimaindsats: Det handler ikke blot om at sætte lave strategier og sætte mål – det er tid til at levere resultater.   

Mere end 1.000 delegerede fra bl.a. Paris, Tokyo, New York og Singapore mødes i København for at drøfte byernes klimaindsats på master-classes, talks og workshops. København vil samtidig huse et parallelt borger-topmøde, som engagerer lokale københavnere og organisationer. 

Foruden det faglige program er der et kulturelt program, som sætter fokus på konkrete grønne løsninger i byrummet. De tilrejsende delegationer skal rundt og opleve danske klimaløsninger; fx besøge BLOXHUB og møde københavnske entreprenører, som skaber bæredygtige løsninger.  
 

C40 Cities Climate Leadership Group er et netværk af 94 af verdens største og mest innovative byer, der samarbejder om at udvikle, udveksle og iværksætte løsninger på klimaområdet.

Med afsæt i Parisaftalens 1,5° C målsætning arbejder C40 for at bevise, at den grønne omstilling i byer går hånd i hånd med øgede økonomiske muligheder og forbedret livskvalitet for borgerne. C40 har hovedsæde i London.

Siden 2017 har organisationen haft et kontor i København.