x

Hvordan bliver vores eksisterende boligmasse sundere at bo i?

Nyhed 16. marts 2020

Nogle af landets dygtigste indeklimaeksperter er med på sidelinjen, når Realdania By & Byg nu går i gang med at renovere tre boliger fra 30’erne, 50’erne og 60’erne. Renoveringerne skal være med til at vise byggebranchen og boligejerne, hvordan ældre huse via forskellige indeklimaforbedringer kan blive sundere at bo i.

”Vores huse afspejler forskellige tidstypiske træk, indretning og materialer, og vi har forskellig levevis. Men generelt er fugt og manglende ventilation den største udfordring for sundheden i vores boliger. Derfor bør man have særligt fokus på dette, når man for eksempel skal renovere sit hus”. 

Sådan lyder det fra professor Per Heiselberg fra Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg, når snakken falder på de indeklimaudfordringer, som findes i mange danske boliger – uagtet boligernes forskellighed og beboernes forskellig levevis. 

Netop den slags input er guld værd for Realdania By & Byg, som for lidt over et år siden gik i gang med projektet ”Sunde Boliger Renovering”. Et projekt, der skal være med til at vise byggebranche og boligejere over hele landet, hvordan ældre huse via forskellige indeklimaforbedringer kan blive sundere at bo i. 

Hvordan forbedres indeklima i tre tidstypiske boliger?

Tre tidstypiske huse i Randers med hver deres indeklimaudfordringer danner den konkrete ramme om Realdania By & Bygs renoveringsprojekt: en bungalow fra 1937, en murermestervilla fra 1953 og et parcelhus fra 1962. Husene har fået foretaget et grundigt sundhedstjek, som er samlet i et nyt bud på en ”sundhedsrapport”. Og inden indeklimarenoveringen af husene for alvor sættes i gang, har en lang række indeklimaeksperter været samlet for at give deres vurdering og prioritering af, hvilke indeklimaløsninger som - inden for en økonomisk fastlagt ramme og med de nu kendte udfordringer - vil forbedre indeklimaet mest muligt. 

Forbedres indeklimaet mest ved at skifte taget og efterisolere? Hvad sker der, hvis vi skifter emhætten eller fjerner brændeovnen? Og hvad gør mekanisk ventilation for indeklimaet? Det er spørgsmål som disse, vi har drøftet med indeklimaeksperterne.

Jørgen Søndermark Arkitekt og projektleder, Realdania By & Byg

Fra data om indeklima til konkrete indeklimaløsninger

For hvert hus er der udarbejdet en sundhedsrapport, som opsamler så meget viden som muligt. Rapporten kortlægger indeklimaet før og efter familiernes indflytning. Det gælder blandt andet husenes niveauer i forhold til miljøfarlige stoffer, radon, svampesporer, CO2, dagslys, tæthed og fugt. Når indeklimarenoveringen er fuldført, bliver indeklimaet målt på ny.

Men ét er husenes byggeår, materialer, tæthed, dagslys og indretning. Noget andet er beboernes adfærd og levevis. Madlavning, tøjvask, brug af brændeovn og udluftning er i lige så høj grad med til at påvirke indeklimaet.

Derfor blev de tre forsøgshuse for et halvt år siden udlejet til tre familier, som skal bo i husene, til de står færdigrenoverede i sommeren 2021, og i en yderligere forsøgsperiode derefter, så man kan sammenligne sundhedstilstanden i husene før og efter indsatserne.

Familierne har nu boet i de tre huse i et halvt år, og deres oplevelser og iagttagelser er registeret. På baggrund af disse registreringer og de allerede gennemførte målinger har Realdania By & Byg i samarbejde med den rådgivende ingeniørvirksomhed MOE og arkitektvirksomheden E+N Arkitektur kortlagt de tre huses konkrete indeklimaudfordringer, og herefter udarbejdet en oversigt over mulige løsninger på indeklimaproblemerne.

Hvilke løsninger giver mest indeklima for pengene?

Spørgsmålet er, hvilke af de mange løsninger som forbedrer indeklimaet mest inden for en økonomisk ramme. Derfor samlede Realdania By & Byg for nylig en større gruppe indeklimaeksperter fra forskningsinstitutioner, rådgivningsorganisationer og -virksomheder til en workshop for at få deres anbefalinger til en prioritering af indeklimaløsningerne – heriblandt også Lone Mikkelsen, som er seniorrådgiver i Kemikalier og Cirkulær Økonomi hos Rådet for Grøn Omstilling (tidligere Det Økologiske Råd):

- De væsentligste indeklimaudfordringer, som vi ser i de danske hjem, er sundhedsskadelige kemikalier, for højt CO2 niveau og partikelforurening, som typisk kommer fra madlavning og brændeovne. Jeg ser det som et stort plus, at projektet ”Sunde Boliger Renovering” sætter fokus på konkrete indeklimaproblemstillinger i tre tidstypiske boliger, kommer med ændringsforslag og måler på de faktiske ændringer i indeklimaet. 

Hvad er formålet med Sunde Boliger Renovering?

Hør Jørgen Søndermark, projektleder i Realdania By & Byg fortælle om målet med projektet. Hør også fire indeklimaeksperter give deres vurdering af væsentligste indeklimaudfordringer i vores huse.

 


På baggrund af indeklimaeksperternes anbefalinger går Realdania By & Byg i samarbejde med rådgiverne nu i gang med at finde ud af, hvilke løsninger der konkret skal implementeres i husene. Ambitionen er at få skabt nogle helhedsløsninger, som - ud over at forbedre sundheden i husene - også kan løse æstetiske, funktionelle og energimæssige udfordringer.

Efter sommerferien går håndværkere i gang med at indarbejde indeklimaløsningerne i husene. For at skabe så realistiske forhold som muligt, sker dette, mens familierne bor i husene. Herefter skal indeklimaet måles igen igennem en hel vintersæson, så der kan konkluderes endeligt på, hvilke anbefalinger, projektet kan give videre til landets mange rådgivere og husejere. I efteråret 2021 afsluttes projektet, og husene sættes til salg.


Om projektet

Projektet ”Sunde Boliger Renovering” gennemføres af Realdania By & Byg, som i slutningen af 2018 købte tre ældre og tidstypiske huse i Randers. Husene gennemgår efterfølgende en renovering med fokus på at forbedre indeklimaet. Da Realdania By & Byg ikke er en kommerciel virksomhed, sikres en uvildighed i forhold til valg af materialer, produkter og løsninger og tilrettelæggelse af tests. 

Projektet ”Sunde Boliger Renovering” er en del af Realdanias bredere arbejde for at sikre danskerne et godt indeklima. Et arbejde, der bl.a. også omfatter skolernes indeklima og indeklima i børneværelser.

Mere end en halv million af landets parcelhuse er opført før 1980. Mange af dem trænger nu til at blive renoveret, da flere stilperioder bærer på hver deres byggetekniske og indretningsmæssige udfordringer. Et sundt indeklima bør dog også indtænkes i renoveringen. Vores bolig - som vi opholder os i op mod 70 % af døgnet - spiller en væsentlig rolle for vores sundhed og livskvalitet