x

Realdania By & Byg tester digitale løsninger og værktøjer, som kan reducere fejl og mangler i byggeriet og bidrage til at øge effektiviteten.

Pressemeddelelse 17. juni 2020

Hvordan kan digitale løsninger og værktøjer være med til at skabe en mere effektiv byggeproces? Det skal et nyt projekt igangsat af Realdania By & Byg være med til at give svaret på. Målet er at bidrage med øget viden om, hvordan byggebranchen via digitalisering kan skabe et byggeri med færre fejl og mangler og en øget bæredygtighed i projekterne.

At opføre byggeri er en kompleks samarbejdskæde med mange involverede parter lige fra rådgivere og materialeproducenter til mindre håndværksvirksomheder og store entreprenørvirksomheder. Med mange parter involveret i processen lige fra projektering til drift kan der opstå fejl og mangler undervejs. 

"Når vi i dette projekt har fokus på at afprøve forskellige digitale løsninger undervejs i byggeriet, er det fordi meget peger på, at digitalisering kan være med til at hjælpe byggebranchen. Nogle af de nye teknologier, som findes på markedet, er stadig i sin vorden og mangler gode eksempler på deres anvendelse og nytte. Den manglende praksiserfaring vil vi gerne bidrage med gennem et forsøgsbyggeri som dette".

Peter Cederfeld Administrerende direktør i Realdania By & Byg.

Samler set udgør fejl og mangler en betragtelig økonomisk og miljømæssig udfordring for byggebranchen. Tal fra blandt andet BUILD/SBI’s ”Dansk Svigt Indeks”, Byggeskadefonden og Danmarks Statistik peger på, at det koster 5-10 % ekstra for projekterne, og at der er et ukendt potentiale for forbedringer. Projektet vil også forsøge at belyse, hvordan vi kan blive bedre til at gøre noget ved den problemstilling.

Hvis byggeriet kan reducere fejl og mangler, kan der med andre ord bygges for lavere omkostninger. Det kommer ikke kun bygherrerne til gavn, men også miljøet, fordi materialespild og ressourceanvendelsen mindskes. Bygherrens øgede økonomiske råderum kan styrke byggeriets arkitektoniske og materialemæssige kvalitet, graden af bæredygtighed, sundheden i byggeriet samt driftsomkostningerne.

Digitale værktøjer og arbejdsmetoder afprøves i 1:1 boligbyggeri 

For at undersøge effektivitetspotentialerne igangsætter Realdania By & Byg nu projektet ”Det effektive byggeri”, som via et forsøgsbyggeri i 4-5 etager skal afprøve digitale værktøjer og arbejdsmetoder, der kan skabe et mere effektivt byggeri. Med et effektivt byggeri menes et byggeri, der er opført med færre ressourcer og/eller højere værdi, eller sagt på en anden måde: Et byggeri, der er opført billigere og med øget kvalitet. Projektet er ét blandt flere, der skal understøtte foreningen Realdanias filantropiske mål om at fremme et effektivt, sundt og bæredygtigt byggeri.

I forsøgsbyggeriet vil der især være fokus på at nedbringe antallet af fejl og mangler. I den forbindelse vil det blive undersøgt, hvordan forskellige løsninger kan udvikle samarbejdet, sikre planlægningen, skabe bedre synergi mellem drift og anlægningsperspektiver og reducere ressourceforbruget (både i forhold til økonomi, tid og miljø). Alt sammen ved at afprøve digitale værktøjer, som kan udvikle byggeriet.

- Når vi i dette projekt har fokus på at afprøve forskellige digitale løsninger undervejs i byggeriet, er det fordi meget peger på, at digitalisering kan være med til at hjælpe byggebranchen. Nogle af de nye teknologier, som findes på markedet, er stadig i sin vorden og mangler gode eksempler på deres anvendelse og nytte. Den manglende praksiserfaring vil vi gerne bidrage med gennem et forsøgsbyggeri som dette, fortæller Peter Cederfeld, adm. direktør i Realdania By & Byg.

Selvom det ikke er selve bygningen, som er i fokus, skal byggeriet stadig leve op til Realdania By & Bygs almindelige gode standard og fokus på miljø. Byggeriet skal desuden DGNB-certificeres.

Økonomien for byggeriet vil svare til gængse anlægsøkonomier for kommercielle aktører i byggebranchen.

Samarbejde på tværs af byggesektoren

Realdania By & Byg er bygherre på projektet, men vil gøre brug af et bredt sammensat projektteam, som vil bestå af byggevareproducenter, brancheorganisationer, driftsorganisationer, entreprenører, rådgivere samt forskningsmiljøet omkring byggeriets processer. Forsøgsbyggeriet vil derfor også illustrere forskellige måder at samarbejde og lede byggerier på og udfordre byggeriets klassiske samarbejdsmodel. 

Måleprogram udvikles

Forsøgsbyggeriets kvalitet vil blive registreret løbende i byggeriets delprocesser. Det gælder blandt andet husets leverancetid i forhold til det anslåede og omfanget af fejl og mangler under projektering og byggeri og efter aflevering.

Projektet vil løbende blive formidlet via artikler, webfilm og arrangementer, og Realdania By og Byg etablerer et forum for drøftelse af projektets udvikling, erfaringsopsamling og idéudveksling via en særskilt LinkedIn side.

Realdania By & Byg

Realdania By og Byg er et datterselskab af foreningen Realdania. Selskabet fører Realdanias mission om livskvalitet i det byggede miljø ud i livet. Det sker gennem ejerskab af bygninger og ejerskab af arealer til byudvikling. Realdania By & Byg har siden 2003 restaureret 50 historiske huse, udviklet 15 projekter med eksperimenterende byggeri samt fire store projekter inden for by- og arealudvikling. Læs mere om Realdania By & Byg