x

Signe Guttormsens store værk i Kanalbyen er færdigt

Pressemeddelelse 8. juni 2020

Billedkunstneren Signe Guttormsen har skabt værket DET VI IKKE VED DET VED VI IKKE til beboere og besøgende i Fredericias nye kanalby. Værket sender samtidig kærlige hilsner til de fabriksarbejdere, der tidligere arbejdede på samme sted, og til de kvinder, der tog sig af det hårde arbejde på hjemmefronten med blandt andet vasketøj.

Beboerne i Fredericias nye kanalby kan fremover nyde synet af et stort kunstværk, der strækker sig over et åbent gårdrum og et parkeringsdæk i et nyt boligbyggeri.

Kunstværket udspringer af et partnerskab mellem Kanalbyen i Fredericia og Statens Kunstfond, som handler om at undersøge kunstens potentiale i byudvikling. Som en del af projektet har Statens Kunstfond udpeget den anerkendte billedkunstner Signe Guttormsen til at skabe et værk i boligbyggeriet Kongens Punkt.

"Det er helt unikt, at kunst indgår som grundsten i udviklingen af en ny bydel. Signe Guttormsens værk blotlægger fortidens historier og menneskeskæbner og giver stof til eftertanke og samtaler blandt områdets nye beboere. Ambitionerne om at gøre kunst til en betydningsfuld del af borgernes hverdag i Kanalbyen bliver meget overbevisende indfriet med dette nye værk” siger Jeannette Ehlers, udvalgsleder i Statens Kunstfond.

En hyldest til arbejderfamilierne

Signe Guttormsen fortæller selv, at værket tematiserer det liv og arbejde, der udspillede sig på Svovlsyrefabrikken med tilnavnet Syren, som tidligere lå der, hvor Kongens Punkt nu  er opført.

"Arbejdet på svovlsyrefabrikken var fysisk hårdt og produktionen potentielt skadelig både for mennesker og miljø på grund af giftige dampe og udledning af spildevand i Lillebælt. På hjemmefronten knoklede kvinderne med tøjvask og en lang række andre fysisk krævende gøremål. Sætningen ”DET VI IKKE VED DET VED VI IKKE” henviser til omgangen med kemikalier, som hverken kommune, fabriksejere eller ansatte kunne overskue farligheden af. Konsekvenserne af vores handlinger kender vi først senere", siger Signe Guttormsen.

Fysisk udgør værket et værn i corténstål opført omkring en cirkulær gennembrydning i dækket, som opleves fra det fælles gårdrum. I det nedre gårdrum ved parkeringskælderen fortsætter værket i en installation, der består af duge på tværgående wires. Installationen danner et billede af vasketøj, der blafrer i vinden og reflekterer lyset i skiftende mønstre.

Husets beboere skal indvie værket

I dag er det tidligere industriområde under udvikling som en ny, bæredygtig bydel ved Fredericias havnefront, og siden efteråret 2019 har Kongens Punkt været beboet. Da de nye beboere flyttede ind, var det med udsigt til Signe Guttormsens værk i en midlertidig udgave, hvor de forskellige elementer blev testet i forhold til vind og vejr. Men nu står det endelige værk klar til at blive indviet af beboere og bidragydere.

En af beboerne er Carsten Høj.

"Jeg har udsigt til kunstværket fra mine stue og køkkenvinduer. Jeg kan iagttage nysgerrigheden fra dem, som går gennem gården. Værket gør også mig selv nysgerrig og giver mig mulighed for at reflektere over det jeg iagttager. Nye vinkler, noget jeg ikke har set før. Det minder mig, hver dag, om det som var engang på dette sted i Fredericia", fortæller beboer i Kongens Punkt Carsten Høj.

DET VI IKKE VED DET VED VI IKKE er finansieret af STB Byg, Boligkontoret Fredericia samt Statens Kunstfond, Den Jyske Kunstfond og Kanalbyen i Fredericia. Arbejdernes Landsbank er tværgående hovedsponsor på kunst i Kanalbyen. Trine Møller Madsen, InSitu, har været kunstfaglig rådgiver.

FAKTA OM KUNST I KANALBYEN

Kanalbyen i Fredericia udvikles i samarbejde mellem Realdania By & Byg og Fredericia Kommune. Partnerskabet arbejder strategisk med kunst som et redskab til at skabe liv, involvering, mødesteder, identitet og sammenhænge. I samarbejde med Statens Kunstfond er der udpeget en række byggeprojekter, hvor kunsten skal tænkes tidligt ind, så den kan få optimale vilkår for at præge byggeprojekterne og oplevelsen af dem.

Ideen er, at kunsten skal indarbejdes allerede i takt med, at et projekt skitseres og projekteres. Ved at integrere kunsten tidligt, kan den få langt større indflydelse på det endelige byggeri eller byrum. Det skal give de enkelte projekter identitet og styrke den samlede oplevelse af det nye byområde.

Signe Guttormsens værk er det andet væk i denne række. Første værk var Peter Holst Henckels Flora Danica Aquatica, som er opført i tre opgange i boligbyggeriet Langebro. Næste værk i rækken udarbejdes i et parkeringshus i samarbejde med kunstner Kirstine Roepstorff.

Læs mere om kunst i Kanalbyen her