x

Verdens Bedste Morgen – vi sætter fokus på en bedre og mere bæredygtig verden

Nyhed 1. september 2020

Realdania er igen i år sponsor for Verdens Bedste Morgen. Fredag den 4. september står frivillige klar i hele Danmark til at uddele chokolade og konstruktive nyheder om verdens store fremskridt.

Den 4. september går tusindvis af frivillige på gaden i hele landet for at uddele Verdens Bedste Nyheder-aviser til alle de morgenfriske, der er på vej på arbejde, i skole eller til uddannelsesinstitutioner.

Vi sponserer eventet, som i år har fokus på alle de nye projekter og politiske tiltag, som viser, at verden både kan beskytte og genoprette naturen og skabe bedre og sundere liv for alle mennesker, så vi kan nå verdensmålene inden 2030.

Mød os ved Jarmers Plads

Fredag morgen i uge 36 siger Verdens Bedste Nyheder hvert år godmorgen til hele Danmark med en avis, der beretter om fremskridt og løsninger på klodens udfordringer, og i år er ingen undtagelse. På grund af COVID-19 vil alle uddelere i hele landet have handsker og mundbind på, så eventen kan blive afviklet på en tryg og sikker måde.

For at støtte yderligere op om de gode og vigtige budskaber, har Realdania oprettet en uddelingspost ved krydset mellem H.C. Andersens Boulevard og Jarmers Plads. Her kan du møde os fredag den 4. september i tidsrummet 7.00 - 9.00 med nyhedsaviser og lidt til den søde tand. 

Morgeneventen har fundet sted hvert år siden 2010, og med til uddelingen er både nationale og lokale politikere, udviklingsorganisationer, erhvervslivet, ungdomsuddannelser og skoleklasser.

Se, hvor du kan finde et uddelingssted nær dig:

Verdens Bedste Morgen 2020

Verdensmålene er på vores dagsorden

Vi ser verdensmålene som en del af løsningen på de klimaudfordringer, som verden står over for. Med sponsoratet af Verdens Bedste Morgen er Realdania med til at bakke op om en dagsorden, der indgår i både vores filantropiske strategi og daglige arbejde.

Sammen med en række andre fonde støtter vi bl.a. arbejdet med at udvikle indikatorer for verdensmålene. Med projektet ’Vores Mål’ er Danmark kommet med et bud på, hvordan man kan måle på FN’s verdensmål inden for en landegrænse. Rapporten offentliggøres den 1. september 2020.

Vores mål

Et andet projekt er DK2020. Her har 20 danske kommuner siden foråret 2019 været i gang med at udvikle klimaplaner, der viser vejen til netto nul-udledning for den enkelte kommune som geografisk område senest i 2050.

DK2020

Om Verdens Bedste Nyheder

Verdens Bedste Nyheder er et uafhængigt medie for konstruktiv journalistik, der er stiftet af FN, de danske udviklingsorganisationer og det danske erhvervsliv. De frivillige, der deler aviser ud den 4. september, er privatpersoner og ildsjæle fra danske civilsamfundsorganisationer, virksomheder og skoler, der vil være med til at sprede Verdens Bedste Nyheders budskaber.