x

Nærheden er et stort skridt nærmere realisering

Pressemeddelelse 9. oktober 2020

Byudviklingsprojektet Nærheden, som Realdania By & Byg ejer sammen med Høje-Taastrup Kommune, kan snart melde udsolgt, efter at 160.000 kvadratmeter byggeret nu er solgt til FB Gruppen. Med 1.600 boliger fordelt på forskellige boligtyper og ejerformer skal det nye område være et solidt bidrag til visionen om fremtidens forstad.

Byudviklingsselskabet NærHeden P/S har netop indgået aftale med FB Gruppen A/S om at udvikle hele det østlige område af bydelen Nærheden med 1.600 boliger på samlet set 160.000 etagekvadratmeter. Handlen betyder, at stort set alle ledige storparceller i området nu er afsat.

Den omfattende handel baner vejen for at skabe et meget blandet boligområde med et stort fokus på fællesskaber. Realdania By & Byg, som er i partnerskab med Høje-Taastrup Kommune om udvikling af Nærheden, glæder sig over, at projektets vision med den nye aftale er så tæt på at blive til virkelighed.

- Med Nærheden så vi en unik mulighed for at udvikle et eksempel på fremtidens forstad som et nyt bud på den tætte by som alternativ til både boligblokkene og de traditionelle parcelhuskvarterer, fortæller adm. direktør Peter Cederfeld fra Realdania By & Byg.

Tæt-lav bebyggelse

Boligerne i NærHeden udgør en meget blandet tæt-lav bebyggelse, og at der er efterspørgsel efter at bo i denne type forstad, understreges af, at grundsalget på det 65 hektar store område nu stort set er kommet i mål, siden projektet blev lanceret i 2013.

Der skal samlet set bygges ca. 350.000 etagekvadratmeter, som kommer til at omfatte ca. 3.000 boliger og giver plads til ca. 7.000 beboere. 

Lige nu rummer Nærheden 200 færdige boliger, og 550 yderligere er under opførelse. Der er netop åbnet en dagligvarebutik, og en stor, ny skole og børneinstitutioner er under opførelse. Senere kommer der kontorerhverv.

Masterplan sikrer kvaliteten

Som led i den omfattende handel har FB Gruppen i samarbejde med NærHeden P/S udarbejdet en masterplan for hele den østlige del af Nærheden, som FB Gruppen nu overtager. 

- Vi har lagt stor vægt på, at den høje kvalitet i byudvikling og byggeri fortsættes gennem hele udviklingen af Nærheden, og netop det vil den gennemarbejdede masterplan for området sikre – blandt andet i kraft af en stor mangfoldighed, både arkitektonisk og socialt, siger Peter Cederfeld.

De ca. 1.600 boliger i området vil være fordelt på forskellige ejerformer, og der vil ligeledes komme forskellige boligtyper som rækkehuse, kædehuse, punkthuse og opgangshuse med lejligheder, ligesom der også er planer om bofællesskaber.

Det er aftalt, at FB Gruppen udover egne boligprojekter indarbejder blandt andet kommunale børneinstitutioner og et kvarterhus til beboerne. 

Inspiration til andre

Realdania By & Byg lægger vægt på, at de gode erfaringer fra et projekt som Nærheden også kan komme resten af Danmark til gode.

- Det er afgørende for Realdania By & Byg at finde løsninger i vores projekter, som kan inspirere andre steder, og derfor har vi løbende opsamlet og formidlet de gode løsninger fra NærHeden. Vi har blandt andet fokus på en mere fælleskabsorienteret by med en god blanding af alle ejerformer, siger Peter Cederfeld.

Læs mere om byudviklingsprojektet Nærheden her.

 

Fakta om aftalen

  • Handlen omfatter 160.000 m2 boligbyggeret svarende til 1.600 boliger
  • Udover boliger kommer kommunale børneinstitutioner og fælleshus
  • Forventet byggestart er sensommer 2021
  • FB Gruppen er bl.a. kendt for udvikling af Grønttorvet i Valby

Fakta om Realdania By & Byg og arealudviklingsprojekterne

  • Realdania By & Byg fører Realdanias mission og strategier om livskvalitet i det byggede miljø ud i livet gennem ejerskab af bygninger og arealer til byudvikling
  • Gennem medejerskabet af arealudviklingsprojekter er Realdania By & Byg med til at give konkrete svar på udfordringer for fremtidens byer. Det sker med en lang investeringshorisont og fokus på bæredygtige løsninger af høj arkitektonisk kvalitet, der bidrager til den samlede by.
  • Bydelene udvikles i samarbejde med kommunerne med udgangspunkt i en fælles vision og udviklingsplan
  • Realdania By & Byg er på denne måde engageret i byudviklingsprojekterne Køge Kyst, Kanalbyen i Fredericia, Naturbydelen Ringkøbing K og Nærheden