x

Nyt kunstværk i Kanalbyen i Fredericia er en hilsen til havnen

Pressemeddelelse 18. marts 2021

Søfolk og arbejdsmænd har i generationer givet liv til havnen i Fredericia. Til efteråret får de en kunstnerisk hilsen med værket ”Kajens Grammatik”, som er endnu et eksempel på kunstsatsningen i Realdania By & Bygs partnerskabsprojekt i fæstningsbyen.

Den nye bydel Kanalbyen i Fredericia, som Realdania By & Byg udvikler sammen med Fredericia Kommune i et partnerskab, har i de senere år haft et stærkt fokus på at indarbejde kunst i byudviklingen sammen med private bygherrer.

Det gælder også for to nye boligbyggerier Promenaden og Oldenborghus, som til efteråret får tilknyttet et meget stedsspecifikt værk. ”Kajens grammatik” bliver således en kunstnerisk hilsen til havnen og alle de søfolk og arbejdsmænd, som gennem tiden har befolket den, og bag værket står den dansk-tyske kunstnerduo Anna Borgman og Candy Lenk.

Tydeliggør stedets historie

- Det er endnu et spændende kunstprojekt, som er fint i tråd med hele omdannelsen af det tidligere industri- og havneområde, som jo sker på en måde, hvor den moderne by spiller tæt sammen med Fredericias historie som fæstnings- og havneby. Dette værk tager udgangspunkt i Fredericias og Kanalbyens placering i det gamle havneområde og vil på en rigtig fin måde tydeliggøre stedets historie gennem en slags maritimt tegnsprog. Og så kommer det til at markere et helt fantastisk og livligt sted i byen, ved kanalen og en helt ny kanalpromenade, siger Peter Cederfeld, adm. direktør for Realdania By & Byg.

Kajens Grammatik består af fem farverige master, som er inspireret af søvejens særlige sprog af bøjer og sømærker - og fyrtårne, der fungerer som pejlemærker om natten.

Markerer ny kanalpromenade

Værket får en meget central placering, når de sættes op i efteråret 2021. De fire af masterne skal stå på kajen ud til Frederiks Kanal, hvor kanalens nordlige bred møder Købmagergade, og hvor de samtidig markerer ankomsten til en ny kanalpromenade med træer og anløbsplads for små både. En enkelt mast placeres lidt længere mod nord, hvor Promenaden og Oldenborghus støder sammen.

De to boligbyggerier opføres af Bach Invest. Mens Promenaden skal rumme ejerlejligheder ud til kanalen, overgår Oldenborghus til Boligkontoret Fredericia, der lejer boligerne ud som almene ungdomsboliger.

Også i de mørke timer kommer Kajens Grammatik til at spille en rolle. Nogle af masterne har nemlig indbygget lys, der automatisk tændes, når mørket falder på. På den måde tilbyder værket forskellige oplevelser på forskellige tider af døgnet.

Promenaden i Kanalbyen

Promenaden i Kanalbyen

Det nye boligbyggeri Promenaden skal rumme ejerlejligheder med udsigt til kanalen.

Kunst indarbejdes fra starten

Kanalbyen i Fredericia arbejder ud fra en kunststrategi, der har fokus på stedsspecifikke værker og tidlig involvering af kunstnere, bygherrer og entreprenører. Kunststrategien er blevet til i et samarbejde med Statens Kunstfond og realiseres med bidrag fra flere sponsorer og private fonde.

Kunstværkerne skal øge bykvaliteten ved at skabe liv, involvering, mødesteder, identitet og sammenhænge i den nye by. Idéen er, at kunsten skal indarbejdes allerede i takt med at et projekt skitseres og projekteres, så den kan få langt større indflydelse på det endelige byggeri eller byrum.

Byudviklingsprojektet har sammen med Statens Kunstfond udpeget seks byggeprojekter, hvor kunsten skal tænkes tidligt ind, og hvor Statens Kunstfond er med til at udvikle og finansiere et skitseprojekt.


Læs mere om projektets kunstsatsning i artiklen
Ny bydel på kunstens landkort”.

Læs mere om de enkelte realiserede kunstværker på Kanalbyen i Fredericias hjemmeside.