x

Ny natur skal beskytte Vejle og Dragør mod oversvømmelse

Pressemeddelelse 27. juni 2022

Dragør og Vejle er to af de mange, danske byer, som er udsatte, når vejret viser tænder og stormflod rammer kysten. Nu får de to byer støtte til at realisere planer, som skal beskytte deres kyststrækninger. Naturen er en vigtig medspiller i planerne, og de er udvalgt som del af indsatsen Byerne og det stigende havvand, som partnerskabet mellem foreningen Realdania og Miljøministeriet står bag.

Havvandet stiger, og i fremtiden kan vi forvente flere og mere voldsomme stormfloder som følge af klimaforandringerne. Det giver store udfordringer for danske byer, som ligger udsatte ved vandet. 

”Fremtidens klima kalder på nye bæredygtige måder at beskytte vores kystnære byer. Her er projekterne i Dragør og Vejle lysende eksempler på, hvordan vi kan bringe naturen i spil i indsatsen for at dæmme op mod konsekvenserne af klimaforandringerne. Derfor er jeg også glad for, at mit ministerium sammen med Realdania har sat fokus på, hvordan vi både kan ruste os mod stigende havvand og samtidig udvikle bæredygtige byområder, siger miljøminister Lea Wermelin. 

De to udviklingsplaner, som nu får støtte til at gå videre i processen frem mod realisering er ”Dragør som klimarobust kystkommune” og ”Membranen – Naturbaseret rekreativ stormflodsbeskyttelse i Vejle”. Centralt i planerne er brugen af naturbaserede og adaptive løsninger, som betyder, at løsningerne vil kunne tilpasses det gradvist stigende havvand. Begge planer er udviklet med inddragelse af fagpersoner, borgere, lokale interessenter og lokalpolitikere. 

I Dragør er projektet, der støttes, del af en samlet, visionær udviklingsplan for hele kyststrækningen i kommunen. Udviklingsplanen kombinerer flere forskellige, naturbaserede løsningsstrategier. Konkret omfatter denne del af udviklingsplanen et landskabsdige. Diget skal ikke kun hindre vandet i at nå længere ind, men også kunne bruges rekreativt. Det skal bevæge sig igennem forskellige landskaber, trukket tilbage fra kysten, så denne sidste naturlige kyststrækning på Amager fortsat kan udvikle sig naturligt. 

I Vejle er projektet, der støttes, første etape af en samlet, innovativ stormflodsstrategi, hvor stormflodsbeskyttelsen faktisk gror med byen. Området, som indgår i projektet, ligger langs en populær gåturs-strækning på vej ud mod parken Skyttehushaven. Terrænet hæves for at håndtere risiko for stormflod og dækkes af en membran, der over tid kan optage forskellige planter og materialer, sådan at beskyttelsen med aflejringer vil vokse over tid. Det skaber et varieret, rekreativt landskab, som vil kunne håndtere vandet nu og i fremtiden. 

Projektet i Vejle støttes med 24,7 mio. kroner, og projektet i Dragør støttes med 18 mio. kroner. Støtten ydes af Realdania. 

Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania siger: ”Begge projekter er utrolig spændende og peger i en helt ny retning for, hvordan vi fremadrettet kan arbejde med at sikre byerne mod stigende havvand og stormflod. Men også, hvordan vi kan arbejde med at acceptere, at vandet stiger og at leve med det. Samtidig er det nogle løsninger, som gør byerne mere bæredygtige og bedre at bo og leve sig i. De vil helt sikkert kunne inspirere andre byer og aktører i det strategiske klimatilpasningsarbejde.”    

De to projekter er endnu i en tidlig fase og skal udvikles yderligere frem mod, at de to kommuner går i gang med at etablere den samlede stormflodsbeskyttelse af deres kyststrækninger.  

Om partnerskabet

Formålet med partnerskabet Byerne og det stigende havvand er at skabe og samle ny faglig viden på tværs af fagligheder og organisationer - til at udvikle nytænkende og helhedsorienterede løsninger, som kan bidrage til byernes beskyttelse og bæredygtighed. Partnerskabet er en del af foreningen Realdanias samlede kampagne om Byer og havvandsstigninger og løber frem til 2022.