x

Åbent hus i arkitekt Thyrrings eget hus syd for Herning

Pressemeddelelse 21. marts 2024

Den 21. april åbner Realdania By & Byg dørene til arkitekt Poul Erik Thyrrings eget hus, der stod færdigt i 1971 i et naturskønt område syd for Herning. Huset har været under restaurering i tre år, og nu kan alle komme indenfor og opleve huset, som med bølgeeternit på facaden og vægge af gasbeton indtager en betydningsfuld plads i fortællingen om dansk arkitektur.

Med sine grå bølgeeternitplader, sit svenskrøde træværk, rå betonflader og synlige konstruktioner udgør arkitekt Poul Erik Thyrrings eget hus syd for Herning et betydningsfuldt bidrag i dansk arkitekturhistorie og dansk boligbyggeri.

Huset repræsenterer en særlig arkitekturretning, brutalisme, som vandt frem i 1960’erne og 1970’erne. For tre år siden købte Realdania By & Byg huset for at sikre og bevare dets arkitektur for eftertiden.

Efter en omfattende restaurering står huset i dag stort set som dengang, det blev bygget. Det er et vidne om, hvordan arkitekt Thyrring med udgangspunkt i stilen brutalisme og med ærlighed, fællesskabsånd og nærvær evnede både at skabe nogle af velfærdssamfundets store bygningsværker som for eksempel Panum Instituttet og Københavns Universitet på Amager og sit eget hus i byen Arnborg, 14 kilometer syd for Herning. Her midt i den jyske natur fik brutalismen tydeligt følgeskab af noget organisk.

Det organiske knytter sig til husets nænsomme placering i naturen, de sammenflettede bygninger og manglen på døre, som gav frie passager inde i huset og skabte grobund for nærvær og fællesskab. Det brutale knytter sig til brugen af rå materialer og utilslørede konstruktioner.

Afhænger af øjnene, der ser

– Med restaureringen af Poul Erik Thyrrings eget hus har vi sikret og bevaret et markant enfamiliehus, hvis formsprog blev synonym med mange af de prominente danske velfærdsbyggerier, som satte deres præg på Danmark fra 1950’erne og frem, siger Realdania By & Bygs administrerende direktør, Peter Cederfeld:

I nogles øjne kan brutalismens arkitektur virke tillukket og menneskefjendsk; for andre er den ensbetydende med noget ærligt og ukrukket i kraft af moduler, ensartethed og prisbillige materialer, som ikke gør noget stads af sig. Der er ingen tvivl om, at opfattelsen af brutalismens bygningsværker afhænger af øjnene, der ser. Ikke desto mindre er værkerne en del af fortællingen om vores samfund og vores arkitektur.

Peter Cederfeld Adm. direktør, Realdania By & Byg
 

Dyrkelse af råhed og det utilslørede

Poul Erik Thyrrings eget hus er først og fremmest kendetegnet ved to markante, rå materialer; gasbeton indvendigt og eternitplader udvendigt, og som sådan repræsenterer huset stilretningen ’brutalisme’, som i midten af 1900-tallet blev båret frem af verdenskendte arkitekter som for eksempel Ludwig Mies van der Rohe og Le Corbusier.

Ordet brutalisme er afledt af det franske ord ’béton brût’, som betyder rå beton, og i betegnelsen ligger således ikke en intention om en brutal eller aggressiv arkitektur. Derimod er brutalismens værker båret af en synlig dyrkelse af råhed og en forkærlighed til det utilslørede. Brutalismens arkitekter afviste de forfinede detaljer og havde som intention at lade en bygnings materialer stå med deres rå overflade og synlige konstruktioner uden at pakke dem ind eller overfladebehandle dem for pænhedens skyld.

I Danmark kom brutalismen bl.a. til udtryk på Aarhus-egnen, hvor for eksempel arkitekterne Friis & Moltke og Knud Blach Petersen dyrkede stilen.

Det stedbundne og det menneskelige

I lighed med mange af landets modernistiske arkitekter, som i løbet af 1900-tallet fik transformeret den internationale modernisme til en mere dansk udgave, så fik også Poul Erik Thyrring og flere med ham modelleret den rå brutalisme i en mere organisk retning, der favnede både det stedbundne og det menneskelige; naturen og nærværet.

- Poul Erik Thyrrings hus afspejler en dansk variant af brutalismen, skabt med både hårdhed og blødhed. Huset er opført i en mere menneskelig skala, og det ligger nænsomt indpasset i landskabet. Facaden er samtidig tilført et svenskrødt træskelet, som trækker tråde til traditionelt dansk bindingsværk og bløder den grå hårdhed op. Huset har et strejf af noget organisk, imødekommende og dansk over sig. Alligevel deler huset vandene. Vi glæder os til at vise det frem ved åbent hus, siger Peter Cederfeld.

Oplev selv Poul Erik Thyrrings eget hus den 21. april fra kl. 12 til 15