x
Boglancering::

Etageboliger fra 1930-1974 sættes under klima-lup i ny bog

Nyhed 19. april 2024


Fredag den 19. april udkommer bogen ’Klimavisioner for modernismens bygningskultur – etageboligbebyggelser 1930-1974’. Den sætter fokus på, hvordan bevaring og udvikling af modernismens store bygningsmasse kan blive en del af fremtidens klimaindsats i byggebranchen.

Et øget fokus på klima skaber fornyet interesse for de bygninger, vi allerede har. Men samtidig stiller det nye og højere krav til selvsamme bygninger – krav, som øger risikoen for, at vi mister bygningernes særlige kvaliteter. 

Men hvad er egentlig det særlige ved modernismens bygninger? Hvorfor bør de bevares, og hvordan gøres det bedst med hensyntagen til klimaet? Der er brug for visioner for fremtiden, når det kommer til at mindske klimapåvirkningen og samtidig bevare eller styrke bevaringsværdierne.  

Derfor har Realdania bedt en række forskere, arkitekter, ingeniører, bygherrer og entreprenører, der alle har arbejdet professionelt med forholdet mellem bevaringshensyn og klima, om at beskrive deres visioner for modernismens bygningskultur i en tid med øget fokus på klima og ressourcer. 

Bidragene er samlet i bogen ’Klimavisioner for modernismens bygningskultur’.  

Hent bogen her. 
”Bidragsyderne sætter fra hvert deres perspektiv ord på, hvordan modernismens bygningskultur med dens særlige kvaliteter, sociale ambitioner og byggeteknik kan få betydning for byggeriets klimaindsats. Det er en samling afsøgende og visionære tekster, der spænder fra konkrete eksempler til filosofiske betragtninger. Vi håber, at vi med visionerne for, hvordan man kan mindske klimabelastningen i et livscyklusperspektiv kan være med til at sætte en retning for det fremtidige arbejde med modernismens bygningsarv i hele branchen,” siger Thomas Brogren, projektchef i Realdania. 

’Klimavisioner for modernismens bygningskultur’ er en del af Realdanias indsats ’Bygningskultur og Klima’. Der er tidligere blevet udarbejdet og udgivet fire publikationer under indsatsen. De kan hentes på Realdanias hjemmeside og skal sammen med ’Klimavisioner for modernismens bygningskultur – etageboligbebyggelser 1930-1974’ danne grundlag for selve indsatsen, hvor der skal udføres en række større og mindre eksempelprojekter. 

Bygningskultur og Klima