x

Ny evaluering: DK2020-projekt har transformeret kommunernes klimaindsats

Pressemeddelelse 27. juni 2024

Alle 98 kommuner i Danmark vil inden for kort tid have politisk godkendte klimahandlingsplaner. Og mange kommuner ville ikke have en klimahandlingsplan i dag, hvis ikke det havde været for DK2020. Det viser en ny evaluering, der kigger nærmere på kommunernes kollektive klimakamp.

”Uden DK2020 havde der ikke været en klimahandleplan”. Sådan lyder det fra en midtjysk kommune, der medvirker i en helt ny evaluering af projektet DK2020, som den filantropiske forening Realdania søsatte i 2019 i tæt samarbejde med det internationale bynetværk C40 Cities, den grønne tænketank CONCITO samt KL og de fem danske regioner. Formålet med DK2020 var at styrke danske kommuners klimaarbejde gennem udrulning af ensartede kommunale klimaplaner, der med udgangspunkt i C40’s internationale standarder flugter med Parisaftalen. 

De første 20 danske kommuner indtrådte i DK2020-samarbejdet i 2019. På det tidspunkt var København som medlem af C40 den eneste kommune i Danmark med en klimahandlingsplan, der lever op til målsætningerne i Parisaftalen. Fem år senere ser det kommunale klimalandskab helt anderledes ud: 96 kommuner har i dag en politisk godkendt klimahandlingsplan og de sidste to kommuner forventes at nå i mål inden for kort tid. Det er på verdensplan en præstation uden sidestykke.

Internationalt værktøj i dansk kontekst 

Den nye evaluering peger på, at DK2020-indsatsen har gjort en stor forskel for kommunernes klimaindsats. Det er i sig selv et markant resultat, at næsten alle danske kommuner i dag har en skræddersyet plan for, hvordan de skal arbejde mod klimaneutralitet og tilpasse sig kommende klimaforandringer. Evalueringen viser samtidig, at mange kommuner – cirka hver fjerde – sandsynligvis ikke havde haft en klimaplan i dag, hvis ikke det havde været for DK2020-projektet. Og cirka halvdelen af kommunerne havde sandsynligvis haft en klimaplan, der var markant mindre ambitiøs og gennemarbejdet, end den, de har udarbejdet med støtte fra projektet.

”Vi fik gennem vores økonomiske støtte til og tætte samarbejde med bynetværket C40 mulighed for at tage et klimaværktøj, som bruges af verdens mest progressive megabyer, til Danmark. Og det har været intet mindre end fantastisk at se, hvordan først de 20 modige og ambitiøse pilot-kommuner og siden alle landets kommuner har brugt og omsat værktøjet til konkrete, lokale klimahandlingsplaner. De greb i dén grad bolden, da den blev givet op. Hvis vi skal sikre klimaneutrale og robuste samfund, så kræver det, at vi går sammen i fællesskaber. At vi hver især bidrager, hvor vi kan, og hjælper og støtter hinanden i det vigtige arbejde. Det er DK2020 og C40 strålende eksempler på”, siger Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania.

En analyse af 96 kommuners klimahandlingsplaner viser, at kommunerne står til at bidrage væsentligt til den grønne omstilling. Kommunerne sigter efter at reducere udledningen af drivhusgasser med 76% i 2030 ved hjælp af tiltag inden for bl.a. transport, landbrug, indkøb og energi. 

Et løft af indsatsen 

Uanset, om der har været tale om frontløberkommuner, eller kommuner, der har taget tilløb til at komme i gang med klimahandling, har DK2020-projektet formået at løfte næsten alle kommuners klimaindsats. Det har sikret et bredere og mere helhedsorienteret blik på klimaindsatsen og gjort kommunerne skarpere på egne styrker og udfordringer på klimaområdet. Det betyder, at de er blevet bedre til at tænke konkrete tiltag ind i en helhed, der skal bidrage til at realisere en fælles ambition, frem for tidligere, hvor klimaindsatsen var drevet af enkeltstående projekter.

Derudover har projektet bidraget til at sætte klima på dagsordenen blandt politikere og ledende embedsfolk i kommunerne, skabe større opmærksomhed om kommunernes bidrag til at realisere nationale klimamål, sikre opbygning af viden, kompetencer og værktøjer til brug for klimaindsat-sen i kommunerne og regionerne samt opbygge faglige fællesskaber og netværk på tværs af klimaplanlæggere i de enkelte kommuner.

Fra plan til virkelighed

Evalueringen viser, at der har været et tæt samarbejde kommunerne imellem. Cirka halvdelen af kommunerne fortæller, at de i høj eller meget høj grad har samarbejdet med andre kommuner. Og ikke mindst: At samarbejdet har været meget værdifuldt. Og samarbejdet fortsætter – nu i regi af Klimaalliancen, der tager arbejdet videre fra DK2020, lyder det fra Frank Schmidt-Hansen, formand for Klimaalliancen og KL’s Klimahandlingsudvalg. 

”Kommunerne har udarbejdet planer, der er baseret på et solidt fagligt og analytisk arbejde. Det er første skridt. Nu venter det store og vigtige arbejde med at få dem omsat til virkelighed. De mange tiltag og initiativer skal ud at leve i alle 98 kommuner. Dét arbejde ser jeg frem til at følge og bidrage til i Klimaalliancen, hvor vi igen samler kræfterne om den udfordring, der ligger lige foran os, med at nedbringe klimaaftrykket”, siger Frank Schmidt-Hansen.

Selvom projektet overordnet har skabt mange positive resultater, peger evalueringen også på nogle vigtige opmærksomhedspunkter. Ikke mindst nu, hvor kommunerne går fra at fokusere på at udvikle klimahandlingsplaner til at implementere tiltag og løsninger. Der er tale om to fundamentalt forskellige opgaver. Derfor udtrykker kommunerne høje forventninger til, at Klimaalliancen, der tager arbejdet videre fra DK2020, bygger videre på de gode erfaringer i projektet og bidrager væsentligt til effektiv implementering af klimaplanerne. 

Og den stafet er regionerne klar til at løbe videre med, siger Bo Libergren (V), der er regionsrådformand i Region Syddanmark: ”Vi har vist, at vi ved at løfte i flok og samarbejde på tværs kan komme rigtig langt, og det fortsætter naturligvis i Klimaalliancen. Vi skal sammen nå de vedtagne klimamål. Der er ingen tvivl om, at den grønne omstilling er en stor og svær opgave, men den er bydende nødvendig, for klimaforandringerne er et reelt problem. Fra regionernes side glæder vi os over, at de regionale indsatser bidrager til at skabe klimaløsninger i hele Danmark”, siger Bo Libergren.