x

Brolandningen ligger midt i Hadsund – lige der, hvor bymidten møder fjorden. Det var her byen voksede frem, først som havneplads, senere som købstad. Men på trods af den attraktive placering har Brolandningen et stort, uforløst potentiale.

Selvom Hadsund ligger ved den smukke fjord med sin natur og historie, synes vandet langt væk, når du er i byen. Det skyldes dels en stenkastning, der agerer barriere for direkte kontakt med vandet og broen, der blokerer færdsel langs fjorden. Så selvom en gåtur langs vandet kunne være oplagt vælger mange i stedet i gåtur i skoven – fordi oplevelsen af fjorden ikke er nærværende ved Brolandingen og bymidten i øvrigt.

Et bindeled mellem by og fjord 

Brolandningen mangler kvaliteter, der kan gøre stedet relevant og interessant som et attraktivt, rekreativt opholds- og mødested. Derfor skal der nu skabes en havnepark, der trækker fjordlandskabet ind i byen og binder by og fjord bedre sammen.

Der skabes et sted, som inviterer til uformelt ophold ved fjorden. Det nye landskab skal tilbyde borgere og besøgende et oplevelses- og læringsrum, hvor vandet, vinden og fjordens dyreliv opleves tæt på. Et fysisk sted, der kan formidle byens identitet og styrke stoltheden over at bo i Hadsund.

Brolandingen er en del af Stedet tæller X. Det er en kampagne fra Ny Carlsbergfondet og Realdania. Stedet Tæller X skal bidrage til at styrke steders lokale potentiale i landkommunerne med kunst og arkitektur som løftestang.

Læs mere om Stedet Tæller X