x

Klimaspring

Klimatilpasning er en aktuel udfordring, der optager mange borgere, virksomheder og myndigheder i ind- og udland. Ved at give plads til nytænkning på tværs af fagområder og markedssegmenter er det muligt både at håndtere store regnmængder og skybrud, samtidig med at der skabes livskvalitet i byerne.

Visionen for projektet er at omsætte interessen for klimatilpasning til en virksomhedsdreven udviklingsindsats, der gør Danmark førende inden for klimatilpasningsteknologier.

Klimaspring henvender sig til producenter, rådgivere og øvrige virksomheder, der ønsker at udvikle og markedsføre klimatilpasningsløsninger til det danske og internationale marked. Virksomhederne kan få hjælp i form af medfinansiering til udviklingsomkostninger, rådgivning ydet af eksterne parter og sparing med projektets innovationssekretariat.

Projektet vil omfatte særligt udvalgte innovationsprojekter vedrørende fx transport, opsamling, opmagasinering og genbrug af regnvand.  Indenfor disse områder kan projekterne eksempelvis komme med bud på redefinerede byrumsløsninger, udvikling af lodrette løsninger i form af eksempelvis grønne facader og vandtekniske udviklingsprojekter med f.eks. opbevaring og genanvendelse af vand til rekreative formål.

Alle løsninger testes

Udviklingsarbejdet i samarbejde med virksomhederne blev igangsat i 2013. Som en afsluttende del af udviklingsarbejdet skal de enkelte innovationsprodukter testes i 1:1 i udvalgte testområder. Et af test områderne er Heimdalsgade på Nørrebro, hvor et modulopbygget fortovssystem, skal lede vandet væk fra vejen og ned i et underjordisk vandhåndteringssystem. Et andet eksempel som løser samme udfordring er Vandvejen i Middelfart. Vandkanalerne som leder vandet væk fra vejen, er placeret langs fortovet og varierer i karakter alt efter gadens funktion. Kanalerne er skiftevis overdækkede med låg, åbne med rindende vand eller beplantet med stauder og grønne planter.

Læs mere

Klimaflisen

Vandvejen i Middelfart

Biowater

Samvejr

Skybrudsklappen