x
Klyngen på Fyn dækker sognene Kværndrup, Ryslinge og Gislev.

Klyngen arbejder med at styrke udviklingen i de enkelte landsbyer og i området som helhed. Udgangspunktet for samarbejdet er respekten for de enkelte byer. Klyngen ønsker at styrke det, der allerede fungerer og at samarbejde om at fremme nye tiltag. Borgernes ønsker og behov er med til at sætte dagsordenen for arbejdet i landsbyklyngen.

I den indledende fase har borgerne peget på, at der er behov for at skabe en fælles organisering og en fælles kommunikationsplatform. Desuden er der fokus på at styrke bosætningen, erhvervssamarbejdet og samarbejdet mellem foreningerne i området. Der er pt nedsat en styregruppe og et kommunikationsudvalg.

To af sognene - Ryslinge og Kværndrup - skal modtage flygtninge først i 2016, og styregruppen har derfor et ønske om at gå aktivt ind i arbejdet ved f.eks. at etablere en arbejdsgruppe med særligt fokus på flygtninge.

Projektet munder ud i en plan for samarbejdet om udvalgte emner.

Andre projekter under pilotprojektet Landsbyklynger: