x

Mange steder i landet er det ikke længere nødvendigvis bæredygtigt, at hver landsby rummer forsamlingshus, idrætshal, skole, kirke mm. Derfor har nogle initiativrige borgere i Vordingborg Kommune gået sammen med kommunen om at danne en landsbyklynge. Formålet er at undersøge, hvilke muligheder der er for at styrke landsbyerne gennem et samarbejde.

Klyngen dækker et område omkring Lundby og Bårse, også kendt som De Syv Sogne.

Landsbyklyngerne er støttet gennem vores initiativ yderområdernes potentialer. Vi tror på at alle områder i Danmark har nogle særlige kvaliteter. Derfor har vi valgt, at samarbejde med DGI og en række danske kommuner om landsbyklyngerne.Andre projekter under pilotprojektet Landsbyklynger: