x

Mange steder i landet er det ikke længere nødvendigvis bæredygtigt, at hver landsby rum-mer forsamlingshus, idrætshal, skole, kirke mm. Derfor har nogle initiativrige borgere i Hjørring Kommune gået sammen med kommunen om at danne en landsbyklynge. Formålet er at undersøge, hvilke muligheder der er for at styrke landsbyerne gennem et samarbejde.
Klyngen i Hjørring området består af Tversted, Bindslev, Uggerby og Tune.

Landsbyklyngerne er støttet gennem vores initiativ yderområdernes potentialer. Vi tror på at alle områder i Danmark har nogle særlige kvaliteter. Derfor har vi valgt, at samarbejde med DGI og en række danske kommuner om landsbyklyngerne.

Andre projekter under pilotprojektet Landsbyklynger: