x

Landsbyklyngen VestRum

Mange steder i landet er det ikke længere bæredygtigt, at hver landsby rummer forsamlingshus, idrætshal, skole, kirke mm. Derfor er en række borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune gået sammen med kommunen om at danne en landsbyklynge. Her skal de undersøge, hvilke muligheder det giver at arbejde sammen på tværs af landsbyer.

Tema

Ringkøbing-Skjern Kommune har borger- og sogneforinger i de syv sogne Hee, Hover, Tim, Stadil, Vedersø, No og Thorsted stået bag etableringen af landsbyklyngen Ringkøbing Nord.

Klyngen har nedsat en styregruppe og en kommunikationsansvarlig. I styregruppen er der fokus på at skabe attraktive områder med gode mødesteder og aktivitetstilbud, som kan fastholde de nuværende borgere. Styregruppen arbejder desuden med bosætning, turisme og erhverv.

Projektet munder ud i en plan for et samarbejde om udvalgte emner.

Projektfakta

  • Påbegyndt
  • 2015
  • Afsluttet/forventet afsluttet
  • 2016

Kontakt

Stine Lea Jacobi Programchef

  • Andre projekter

  • Relaterede projekter

Andre projekter under pilotprojektet Landsbyklynger:

Andre projekter under pilotprojektet Landsbyklynger:

{{ title }}

{{ description }}