x

Ringkøbing-Skjern Kommune har borger- og sogneforinger i de syv sogne Hee, Hover, Tim, Stadil, Vedersø, No og Thorsted stået bag etableringen af landsbyklyngen Ringkøbing Nord.

Klyngen har nedsat en styregruppe og en kommunikationsansvarlig. I styregruppen er der fokus på at skabe attraktive områder med gode mødesteder og aktivitetstilbud, som kan fastholde de nuværende borgere. Styregruppen arbejder desuden med bosætning, turisme og erhverv.

Projektet munder ud i en plan for et samarbejde om udvalgte emner.

Andre projekter under pilotprojektet Landsbyklynger: