x

Mange steder i landet er det ikke længere bæredygtigt, at hver landsby rummer forsamlingshus, idrætshal, skole, kirke mm. Derfor er borgerne og kommunen på Syddjurs gået sammen om at danne en landsbyklynge. Her skal de undersøge, hvilke muligheder det giver at arbejde sammen på tværs af landsbyer.

Landsbyklyngen hedder Mols i Udvikling. Klyngen indeholder foruden hovedbyerne Tved, Vrinners og Knebel også en række mindre landsbyer og bebyggelser.
Mols i Udvikling arbejder ud fra tesen om, at attraktive lokalsamfund er dem, hvor glade borgere har en velfungerende hverdag og fritid. Visionen er at skabe et fremtidssikret bosætningsområde i pagt med en af Danmarks skønneste naturperler - Nationalpark Mols Bjerg. 

Derfor har Mols i udvikling nedsat en styregruppe og 21 arbejdsgrupper. Mere en 200 frivillige er registreret som deltagere i en eller flere af disse arbejdsgrupper. Der er etableret et formandskab på fire personer, hvor kommunen er repræsenteret ved et af medlemmerne. Derudover er der også etableret en kommunikationsgruppe, en fundraisergruppe, en økonomigruppe og en borgerinddragelsesgruppe. Herudover har Mols i udvikling samlet menighedsråd og forsamlingshuse i to nye fællesskaber, som arbejder med tilpasning og optimering af drift og ledelse.

Projektet munder ud i en plan for et samarbejde om udvalgte emner.

Projektfakta

  • Påbegyndt
  • 2015
  • Afsluttet/forventet afsluttet
  • 2016

Kontakt

Stine Lea Jacobi Programchef

  • Andre projekter

  • Nyheder

  • Relaterede projekter

Andre projekter under Pilotprojektet Landsbyklynger:

Andre projekter under Pilotprojektet Landsbyklynger:

Relaterede projekter Se alle projekter

Lihme Medborgerhus

Løkken Moleleje

På forkant

Landsbyklyngen - Landet på Midtfyn

{{ title }}

{{ description }}