x
Slivsø ligger som en naturperle i landskabet syd for Haderslev i Sønderjylland. Området er i dag relativt ukendt, men der er et ønske fra lokalsamfundet, om ar gøre stedet til et lokalt samlingspunkt og udflugtsmål, som kan bruges til at samle lokalsamfundet omkring fælles oplevelser. 
 

Der skal skabes bedre faciliter til naturformidling for alle kommunens skoler, et udflugtsmål for lokale daginstitutioner og mulighed for en naturoplevelse ud over det sædvanlige. Det eksisterende pumpehus og udsigtspunkt skal gentænkes med udgangspunkt i landskabet, og området skal gøres tilgængeligt for mennesker med nedsat mobilitet. Ambitionen er at skabe et attraktivt støttepunkt for det lokale og regionale friluftsliv.

Om vinderforslaget 

I 2023 blev der udskrevet en åben idékonkurrence, hvor nyetablerede tegnestuer kunne byde ind. Målet med idékonkurrencen var at forløse potentialet for naturoplevelser og få gentænkt det gamle pumpehus og platformen ved søen, så Slivsø bliver et omdrejningspunkt for naturformidling til især børn og unge.

I maj 2024 blev vinderen fundet: 'Potentialer ved Slivsø - udsigt giver indsigt', udarbejdet af PAX Architects. Vinderforslaget griber det storslåede landskab. Det er især det enkle landskabsarkitektoniske greb, der fanger stedet med snittet fra skovbryn til den flade strandeng, søen og pumpehuset, som overbevidste bedømmelsesudvalget. I bedømmelsen kan du læse mere om, hvad bedømmelsesudvalget lagde vægt på i deres valg af vinderforslaget.

Læs bedømmelsesrapporten

PAX architects arbejder nu – sammen med projektejer og stedets interessenter – videre med idéforslaget. 

 

Stedet tæller X

Slivsø er en del af Stedet tæller X. Det er en kampagne fra Ny Carlsbergfondet og Realdania. Stedet Tæller X skal bidrage til at styrke steders lokale potentiale i landkommunerne med kunst og arkitektur som løftestang.