x

På Langeland ligger Lindelse Mølle – i folkemunde kaldt Phoenix Mølle på grund af den hurtige genopførsel efter en brand i 1826. Omkring møllen ligger en staldruin, som er omdrejningspunkt for projektet. 

Drømmen er at skabe en arkitektonisk perle af en besøgs- og kulturstue, der værdigt rejser sig fra ruinen af den gamle staldbygning på Lindelse Møllegård. Det skal blive et levende, frivilligdrevet mødested for lokalbefolkningen og samtidig virke som en turistmagnet for øens besøgende. Projektet skal åbne stedet og forvandle et ’ikke-sted’ til et sted, de lokale kan være stolte af.

Stor lokal opbakning

Allerede nu er der stor opbakning til aktiviteter omkring møllen, udfordringen er den trange plads i den historiske mølle og manglende faciliter. Det skal den nye en besøgs- og kulturstue lave om på. Her skal der være plads til aktiviteter for lokale og gæster, til foreningsliv, udstillinger, koncerter og fællesspisning samt mulighed for en frivilligt drevet café i sommerhalvåret.

Om vinderforslaget 

Som en del af kampagnen Stedet Tæller X blev der i 2023 udskrevet en åben idékonkurrence, hvor nyetablerede tegnestuer kunne byde ind. Målet med idékonkurrencen var at udvikle den gamle staldruin til et kulturelt mødested og at skabe en arkitektur, der fremhæver stedets historie og som kan skabe nyt liv omkring den gamle mølle. I maj 2024 blev vinderen fundet: 'Lindelse X Møllestue', udarbejdet af Folk Arkitekter.

Ideen med vinderforslaget er at opføre et nyt hus inden i den eksisterende staldruin, et smukt og respektfuldt greb i forhold til stedets historie. Vinderforslaget skaber rum til forsamlinger i autentiske rammer og viderefører den poetiske karakter, man som besøgende oplever ved møllen. Det er desuden forslagets ambition om at lade lokale håndværkere udføre projektet i enkle, bæredygtige og traditionelle materialer, der overbevidste bedømmelsesudvalget. 

Læs bedømmelsesrapporten

Folk Arkitekter arbejder nu – sammen med projektejer og stedets interessenter – videre med idéforslaget.

 

Stedet tæller X

Phoenix Mølle er en del af Stedet tæller X. Det er en kampagne fra Ny Carlsbergfondet og Realdania. Stedet Tæller X skal bidrage til at styrke steders lokale potentiale i landkommunerne med kunst og arkitektur som løftestang.

Læs mere om Stedet Tæller X