x

På Langeland ligger Lindelse Mølle – i folkemunde kaldt Phoenix Mølle på grund af den hurtige genopførsel efter en brand i 1826. Omkring møllen ligger en staldruin, som er omdrejningspunkt for projektet. 

Drømmen er at skabe en arkitektonisk perle af en besøgs- og kulturstue, der værdigt rejser sig fra ruinen af den gamle staldbygning på Lindelse Møllegård. Det skal blive et levende, frivilligdrevet mødested for lokalbefolkningen og samtidig virke som en turistmagnet for øens besøgende. Projektet skal åbne stedet og forvandle et ’ikke-sted’ til et sted, de lokale kan være stolte af.

Stor lokal opbakning

Allerede nu er der stor opbakning til aktiviteter omkring møllen, udfordringen er den trange plads i den historiske mølle og manglende faciliter. Det skal den nye en besøgs- og kulturstue lave om på. Her skal der være plads til aktiviteter for lokale og gæster, til foreningsliv, udstillinger, koncerter og fællesspisning samt mulighed for en frivilligt drevet café i sommerhalvåret.

Phoenix Mølle er en del af Stedet tæller X. Det er en kampagne fra Ny Carlsbergfondet og Realdania. Stedet Tæller X skal bidrage til at styrke steders lokale potentiale i landkommunerne med kunst og arkitektur som løftestang.

Læs mere om Stedet Tæller X