x

Flyndersø Mølle og landskabet omkring er et dragende sted få kilometer fra Skive. Møllen ligger ved bredden af Danmarks største hedesø i et af Danmarks flotteste eksempler på istidslandskaber. Området er valgt som en af Danmarks 15 naturparker. Ideen er at nytænke og transformere Flyndersø Mølle og arealet omkring, så folk bliver ledt videre ud i landskabet. Naturen og landskabet skal samtidig formidles til de besøgende i Naturparken.

En indgangsport til Flyndersø Naturpark

Flyndersø Mølle er med sin placering ved søbredden en oplagt indgangsport til naturparken. Den åbne plads på heden med bindingsværkbygningen i landskabet er synlig og let tilgængelig fra hovedvejen. Bygningen og placeringen på kanten af rørskoven pirrer nysgerrigheden og lysten til at se, hvad Flyndersø Mølle er for et sted.

Men møllen mangler de elementer, der både kan gøre den til en invitation til at besøge området og til en afslutning på besøget samt en åbning for genbesøg. Dette potentiale skal forløses med en arkitektur, som kan understøtte stedets særlige stemning og kombinere kulturhistoriske, natur- og landskabsmæssige elementer. 

Ideen er at nytænke og transformere Flyndersø Mølle og arealet omkring, så folk bliver ledt videre ud i landskabet. Det skal blive et besøgsmål for brugere og besøgende. Naturen og landskabet skal samtidig formidles til de besøgende i Naturparken.

Flyndersø Mølle Naturpark er en del af Stedet tæller X. Det er en kampagne fra Ny Carlsbergfondet og Realdania. Stedet Tæller X skal bidrage til at styrke steders lokale potentiale i landkommunerne med kunst og arkitektur som løftestang.

Læs mere om Stedet Tæller X