x

Samsø ligger midt i indsejlingen til de indre danske farvande og har til alle tider haft stor strategisk betydning. Allerede omkring år 726, næsten 100 år før vikingetiden, blev Kanhavekanalen gravet tværs gennem øens smalleste sted. Herved kunne skibe opankret i Stavns Fjord hurtigt komme ud i Aarhusbugten. Langør er således et bevaringsværdigt kulturmiljø, og der skal nu skabes et oplevelsesmiljø i Langør Havn. 

Langør Havn er udfordret på to centrale områder: Dårlig infrastruktur og ustruktureret parkering, samt en manglende formidling af Langørs helt særlige stedsidentitet i forhold til natur og kulturhistorie. Det skal det nye oplevelsesmiljø lave om på. Det er ambitionen at nye, flere, bedre og mere tidssvarende oplevelser samt formidling af Langør og området omkring skal være med til at øge antallet af gæster.

Der skabes synergi mellem natur, kulturhistorie og det maritime havnemiljø ved at udvikle et autentisk oplevelsesmiljø for gæster, lystsejlere og beboere. Målet er at åbne Langør op - uden at ødelægge den autenticitet, som de fleste kommer for at opleve. Projektet skal udvise respekt for stedsidentiteten og bygge videre på den særlige natur- og kulturarv.

Langør Havn er en del af Stedet tæller X. Det er en kampagne fra Ny Carlsbergfondet og Realdania. Stedet Tæller X skal bidrage til at styrke steders lokale potentiale i landkommunerne med kunst og arkitektur som løftestang.