x

Hvordan kan din bolig give dig et bedre liv?

Pressemeddelelse 2. december 2015

Det spørgsmål er der nu valgt et rådgiverteam til at hjælpe Realdania Byg med at besvare i byggeeksperimentet Sunde Boliger i Holstebro. Holdet skal undersøge, hvordan vi kan bygge boliger, der er både sunde, behagelige og tætte.

Astma og allergi. Dårlig nattesøvn. Lugt, støj og træk. Det er bare nogle af de gener, et dårligt indeklima kan føre med sig. Danskerne tilbringer mere end to tredjedele af livet inden for hjemmets fire vægge. Et godt indeklima er afgørende for vores livskvalitet.

- Med et byggeeksperiment som Sunde Boliger vil vi vise, hvordan byggeriet kan bidrage til færre sygedage og øget velvære i hjemmet, uden at det behøver at koste ekstra, udtaler administrerende direktør i Realdania Byg, Peter Cederfeld.

- Hvordan kan din bolig bidrage til et bedre liv? Det er det grundlæggende spørgsmål, som vi undersøger. Det handler både om sundhed og komfort. Og netop helhedsopfattelsen af indeklima hos det valgte hold rådgivere, er en af grundene til, at vi valgte dem, siger arkitekt og projektleder i Realdania Byg, Jørgen Søndermark.

Holdet af rådgivere består af Pluskontoret Arkitekter (totalrådgiver), Lendager Arkitekter, MOE Rådgivende ingeniører og læge, ph.d. Torben Sigsgaard. Frem mod sommeren 2016 skal de sammen med Realdania Byg udvikle løsninger til tre eksperimenterende rækkehuse, der skal opføres i 2016.

De Sunde Boliger er en del af en større indsats i Realdania, hvor man undersøger sammenhænge mellem indeklima og livskvalitet. Projektleder i Realdania, Lene Wiell Nordberg, siger:
- Vi ser meget frem til at følge Sunde Boliger og den viden, projektet kommer give os om, hvordan indeklima kan blive en integreret del af processen, når man tegner/opfører nye boliger.

Sunde Boliger – de tre huse
De tre huse opføres som del af en rækkehusbebyggelse i Tommelisekvarteret i Holstebro. Udefra vil husene ligne hinanden. I det indvendige er de forskellige og bliver opført efter tre dogmer.

  1. Standard. Et referencebyggeri, opført som vi typisk bygger i dag .
  2. Lowtech. Minimal brug af teknologi. Fokus på indretning, materialer og arkitektur.
  3. Hightech. Interaktiv teknologi og styring med beboeren i centrum frem for som 'problemet'.

Projektet skal vise, at hensynet til indeklimaet kan løftes uden at give køb på energi og miljø og uden ekstra omkostninger. Samtidig ønskes ansvaret flyttet fra beboerne til byggeriet. I dag forklares problemerne ofte med uhensigtsmæssig brugeradfærd. Efter opførelsen vil boligerne blive udlejet i en tid, og indeklimaet blive målt. Løsningerne i projektet kan skaleres og bruges i eksisterende boliger, når man bygger nyt eller renoverer, og kan derfor blive til gavn for flest mulige mennesker.

Sunde Boliger i Holstebro

Sunde Boliger er et demonstrationsprojekt, som skal bygge bro mellem forskning og praksis og afsøge muligheder for et bedre indeklima med afsæt i byggematerialer, byggemetoder og teknologi. Projektet har fokus på tre udvalgte områder inden for indeklima:

  1. Ventilation og ventilationsanlæg
  2. Klimaskærm og fugt
  3. Afgasning af skadelige stoffer fra byggematerialer.

Et særligt fokus bliver rettet mod boligernes soverum.

Hypotesen for byggeeksperimentet er, at de senere års fokus på energi og miljø kan have haft en negativ betydning for beboernes sundhed og komfort. 

Sådan blev rådgiverteamet valgt
Efter en åben prækvalifikationsrunde blev fem teams i august inviteret til at konkurrere i en utraditionel form. I stedet for at aflevere et dispositionsforlag med tegninger og renderinger til tre færdige huse skulle de fem teams udvikle strategier og skitsere løsninger til, hvordan en bolig bedst projekteres og opføres, når målet er at øge beboernes trivsel og komfort i boligen.

Holdene blev målt på deres forslag til nyskabende metoder, konstruktioner og teknologier og ikke mindst deres strategi for at opfylde projektets mål inden for en tids- og budgetramme, som svarer til et almindeligt hus. På den baggrund blev rådgiverne valgt.

Selvom konkurrenceforløbet er utraditionelt, er det en metode, som Realdania Byg er fortrolig med og har anvendt i flere eksperimenterende nybyggerier, senest i projektet MiniCO2 Husene i Nyborg. Ideen er at gå til kernen i opgaven og sikre mest mulig kreativ værdi for bygherren.

Sunde Boliger er en del af Realdanias initiativ ”Et godt indeklima”

Sunde Boliger i Holstebro er en del af Realdanias initiativ ”Et godt Indeklima”, der skal understøtte udviklingen af et godt indeklima, bl.a. i forbindelse med de kommende års energirenovering og energioptimering af byggeriet, samt sætte fokus på sundhedsmæssige problemer i indeklimaet såsom f.eks. støj, forkert udnyttelse af dagslys, skimmelsvamp, afgasning fra materialer, radon og sundhedsskadelige partikler.

Realdania By & Byg
Realdania By & Byg udvikler eksperimenterende nybyggeri - konkrete eksempler, der kan inspirere til udvikling af moderne byggerier. Og vi køber og restaurerer bygningsværker, der repræsenterer væsentlige eksempler på byggestil og arkitektur fra forskellige tidsperioder og egne i Danmark. Realdania By & Byg er et helejet Realdaniaselskab.

Læs mere her