x

Indvielse af sØnæs
- Viborgs nye vandpark og klimatilpasningsanlæg

Pressemeddelelse 10. juni 2015

Nu står sØnæs i Viborg færdigt. Området har været under omdannelse i et år, og den 20. juni markeres Viborgs nye vandpark med et spektakulært arrangement for byens borgere.

Viborg Kommune og Energi Viborg Vand har i et tæt samarbejde skabt Viborgs nye store attraktion. Med sØnæs har betegnelsen ”folkepark” fået en ganske særlig og tidssvarende betydning. Skybrud og klimatilpasning er blevet aktuelt at forholde sig til, og sØnæs-projektet i Viborg er med til at vise vejen for fremtidens byparker.

sØnæs-projektet er realiseret som del af Lokale og Anlægsfonden, Realdania og Naturstyrelsens VANDPLUS-kampagne. En kampagne, der netop har haft til mål at vise eksempler på, hvordan regnvandshåndtering og spændende byudvikling kan gå hånd i hånd.

Et brag af en fest

Lørdag den 20. juni 2015 kl. 15 bliver sØnæs indviet. Det sker ved et kæmpearrangement, der samtidig markerer åbningen af festivalen Snapsting i Viborg.

Der er sat mange skibe i søen for at skabe en stor folkefest med en mangfoldighed af indslag, musik og aktiviteter. Mange frivillige kræfter har budt ind med bidrag til dagens program, der løber frem til kl. 22.

Et plus for alle

På sØnæs er de tidligere boldbaner omdannet til et spændende parkområde, der samtidig fungerer som et klimatilpasningsanlæg med rensedam og store græsflader, der kan optage store vandmængder ved skybrud.

– Over hele landet står kommunerne over for at skulle gennemføre omfattende klimatilpasningsløsninger. VANDPLUS-kampagnen har derfor haft til formål at vise, hvordan klimatilpasning også kan være løftestang for udvikling af spændende og attraktive byer. Og sØnæs er blevet et rigtig vellykket eksempel på, hvor meget godt og spændende byudvikling, der kan komme ud af et klimatilpasningsprojekt, når kommunen og forsyningsselskabet arbejder tæt, siger Anne-Mette Gjeraa, projektchef i Realdania.

– Projektet er et smukt eksempel på, hvordan man – når kræfterne forenes – kan skabe et unikt område, som giver bedst mulig mening for alle. Jeg er ikke i tvivl om, at sØnæs vil inspirere vidt og bredt. Erfaringerne kan helt sikkert bruges andre steder i landet, siger Esben Danielsen, direktør for Lokale og Anlægsfonden.

Både formand for Energi Viborg, Niels Dueholm og borgmester Torsten Nielsen, er stolte over resultatet: 

– sØnæs er et smukt eksempel på, hvordan man på en innovativ måde kan kombinere et teknisk anlæg, som en rensedam for regnvand, med klimatilpasning og en vandpark med masser af aktivitets- og oplevelsesmuligheder. Det er super spændende, at vi med dette projekt har været med til at sætte Viborg på landkortet, siger Niels Dueholm, formand for Energi Viborg.

– Vi har nu gjort os en masse erfaringer med at samarbejde på tværs af organisationer og økonomi. Det skal vi drage nytte af i andre projekter fremadrettet. Og så ser vi ellers frem til, at det nye sØnæs bliver indtaget af kommunens borgere. Vi kan jo se, at mange allerede har ”tyvstartet” og boltrer sig på området. Det lover godt, siger borgmester Torsten Nielsen.

 

Pressemeddelelsen er udsendt af Viborg Kommune i samarbejde med Energi Viborg og parterne bag VANDPLUS-kampagnen.

sØnæs er oprindeligt et moseområde. Området blev drænet i 1939, da det skulle bruges til dyrskueplads. I 1967 blev boldklubben B67 dannet, og fik klubhus og boldbaner på området. Området var dog meget fugtigt, og i våde perioder var der ofte mere brug for gummistøvler end fodboldstøvler.

 I 1986 blev området udpeget som relevant placering af et tiltrængt regnvandsbassin for Viborg sydlige bydel. I 2012 lykkedes det at finde andre faciliteter til boldklubben. Samtidig tog planerne om et regnvandsbassin form og udviklede sig hurtigt til et kombineret klimaprojekt og ”vandlandskab” – projekt sØnæs.

Projektet med vandlandskabet på sØnæs fik i 2014 støtte fra VANDPLUS som et nytænkende klimaprojekt. Baggrunden for støtten til sØnæs er, at projektet er et fint eksempel på, hvordan man kan etablere en rensedam og sikre bedre klimaløsninger kombineret med nye og flere rekreative muligheder.

 Det samlede budget for sØnæs-projektet er på ca. 28 mio. kr. Energi Viborg Vand bidrager med knap 17 mio. kr., svarende til hvad den tekniske del af projektet alligevel ville have kostet. Viborg Kommune finansierer ca. 6 mio. kr. og resten finansieres af støtte fra VANDPLUS (4,5 mio. kr.), Friluftsrådet (500.000 kr.) og Anders Brøndums Velgørende Fond (119.000 kr.).

VANDPLUS er et partnerskab mellem Lokale og Anlægsfonden og Realdania i samarbejde med Naturstyrelsen. Tilsammen har de uddelt 11,8 millioner kroner til fire foregangsprojekter i hele Danmark. Projekterne skal vise, at det er muligt at gennemføre klimatilpasningsprojekter og samtidig skabe helt nye værdier for borgerne og byerne. Projekterne ligger i Viborg, Solrød, Frederiksberg og Gladsaxe.