x

Ballerup Trafikknudepunkt

Undersøgelse

Sideantal
46 sider

Forfatter(e)
Realdania
Ballerup Kommune

Download

Byrum og fortætning omkring trafikalt knudepunkt.

Sammen med Ballerup Kommune  har vi lavet et forundersøgelsesprojekt, der belyser muligheden for at igangsætte en udvikling af Banegårdspladsen ved at minimere busterminalen og skabe et levende byrum, der samtidig har funktion som et trafikalt knudepunkt.

Læs mere om projektet:

Ballerup Trafikknudepunkt