x

Befolkningsudvikling og seniorboliger

Rapport

Udgivelsesdato
april 2022

Sideantal
131 sider

Download

Analyse af demografiske effekter af seniorboligprojekter.

Denne rapport kortlægger seniorernes boligforhold og boligønsker og bidrager til en vurdering af effekterne ved etablering af forskellige typer af seniorboliger. Rapporten er udarbejdet på baggrund af en registerbaseret undersøgelse af de 50+-åriges demografi og boligformer samt en empirisk kortlægning af borgeres boligønsker, herunder præferencer og barrierer i borgernes boligønsker og -valg. Kortlægningen er foretaget i kommunerne Horsens, Kolding, Helsingør, Køge og Viborg og er baseret på en udpegning af allerede realiserede seniorboligprojekter, udtræk af registerdata for befolkning, boliger og socioøkonomiske forhold samt kvalitative interviews og en spørgeskemaundersøgelse. Resultaterne af undersøgelsen bidrager til udvikle og forstærke det vidensfundament, som kommunernes seniorboligpolitik bygger på. Det er målet med undersøgelsen at gøre kommunerne i stand til at vurdere, hvilke boligtyper der kan være attraktive i kommunen, og hvilke effekter etableringen af disse kan forventes af have.

Der findes også en pixiudgave af rapporten her:

Befolkningsudvikling og seniorboliger - Pixiudgave