x

Langsigtet og fleksibel klimatilpasningsplanlægning i Randers

Rapport

Udgivelsesdato
november 2022

Sideantal
30 sider

Forfatter(e)
Fonden Teknologirådet for Randers Kommune

Download

Rapport om DAPP-processen med Randers Fjord som afgrænsning

Randers Fjord er i Oversvømmelsesdirektivet udpeget som én ud af 14 områder, der har særlig høj risiko for skadevoldende oversvømmelser i tilfælde af en stormflod. Der er således udpeget en række risikoområder i kommunen langs fjorden, hvilke i høj grad er mindre landsbyer bortset fra Randers by. Kommunen ønsker at arbejde fleksibelt og langsigtet med højvandsbeskyttelsen, hvilket skal sikre kvaliteter som modulær og etapevis udbygning, kombination af løsninger, afvejning af risiko samt fleksibilitet. Herunder skal det belyses, hvordan beredskabsløsninger og midlertidig højvandsbeskyttelse kan indarbejdes i planlægningen, 
og hvordan en bevidst afvejning af risiko kan inkorporeres i planlægningen.

Dette ønskes arbejdet med gennem udarbejdelsen af en adaptiv plan for håndtering af oversvømmelse fra stormflod langs Randers Fjord. Den adaptive plan skal endeligt kunne kvalificere de kortsigtede beslutninger i Randers midtby og Byen til Vandet i lyset af de langsigtede muligheder i hele Randers Fjord. 
Den skal kunne indeholde fleksibilitet i løsninger, risikotilpasset planlægning, og kombinationen af løsninger. I