x

Notat: Organiserings- og finansieringsmodeller for projektet Byen til vandet Randers kommune

Evaluering

Udgivelsesdato
november 2022

Sideantal
10 sider

Forfatter(e)
Lundgrens for Randers Kommune

Download

Randers Kommune vil igangsætte en etapevis byudvikling og klimasikring, herunder stormflodssikring som beskrevet i udviklingsplanen ”Flodbyen Randers, Byen til Vandet”. Nærværende notat har til formål at beskrive de organiserings- og finansieringsmodeller, der kan anvendes for klimatilpasningen.

Randers Kommune vil igangsætte en etapevis byudvikling og klimasikring, herunder stormflodssikring som nærmere beskrevet i udviklingsplanen ”Flodbyen Randers, Byen til Vandet”. Nærværende notat har til formål at beskrive de organiserings- og finansieringsmodeller, der kan anvendes for klimatilpasningen.