x

Det Lille Blå Atlas

Undersøgelse

Udgivelsesdato
31. januar 2022

Sideantal
40 sider

Forfatter(e)
Tom Nielsen, professor
Ph.d., Cand.arch

Katrina Wiberg, lektor (hovedforfatter og editor)
Ph.d., Cand.arch MDL

Sissel Sønderskov Rasmussen
videnskabelig assistent, Cand.arch MAA

Simone Stellô Stelsø Lauridsen
videnskabelig assistent, Cand.arch MAA

Download

Det Lille Blå Atlas er undersøgelser på Danmarkskort af relationer mellem hav, kystby og land.

Det Lille Blå Atlas er en del af en serie på tre udgivelser, som undersøger hvordan vi ser og taler om havstigning i forhold til kystbyer, og deres potentialer for tilpasning sammen med det landskab byerne er placeret i. Kortene er udviklet med afsæt i landskabsarkitektoniske undersøgelser med fokus på by- og landskabsudvikling over tid. Sigtet er at udvide vores fælles forståelse, diskussion og dialog om udfordringer, muligheder og løsningsrum.

Det Lille Blå Atlas adresserer den større skala i form af en række blå Danmarkskort med fokus på kystbyer og deres relation til havet og indlandet; hav-by-land relationen. Kortene i Det Lille Blå Atlas skal betragtes som et bidrag til eksisterende Danmarkskort. De er en udforskning af, hvordan der med eksisterende data kan etableres visuelle forståelser, nye opfattelser og forhåbentlig udpegninger af relationen mellem hav-by-land, i en samtid hvor klimaændringer og
havstigning er undervejs.

Det Lille Blå Atlas indgår i forskningsprojektet Kystbyers løsningsmuligheder over tid, som er en del af et tværgående forskningsprojekt mellem Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Københavns Universitet (KU) samt Arkitektskolen Aarhus (AAA): Danske byers tilpasning til havvandsstigning – nye løsningsrum. Forskningsprojektet er støttet af Realdania.

Danmarkskortene i Det Lille Blå Atlas findes i høj opløsning i deres oprindelige format, A1, i bilaget Det Lille Blå Atlas. Danmarkskort. Bilag A1.

Bilag

Læs også søsterudgivelsen, Postkort til Fremtiden, som zoomer ind på udsnit af kystbyer med forskellige landskabelige karakteristika og forskellige bebyggelsesmønstre med ejerskab (matrikler) nær kyst:

Postkort til Fremtiden